Oprettet den 12-09-2014

Valg af landsmødevalgt 1. næstformand til FDAs Hovedbestyrelse

I forbindelse med det kommende landsmøde søndag den 2. november 2014, er der valg til 1. næstformandsposten for en to-årig periode.
Den nuværende 1. næstformand Allan Jusjong har meddelt at han ikke ønsker at genopstille, og har som begrundelse fremsendt følgende:

Efter syv år i FDAs forretningsudvalg, heraf de seneste to år som 1. Næstformand, har jeg besluttet ikke at genopstille ved valget i 2014.

Oprettet den 05-09-2014

FDA Orientering
En frisk udgave af FDA Orientering  er færdigtrykt og på vej rundt i jeres postkasser.
Vidste du i øvrigt, at på FDAs hjemmeside findes et arkiv med gamle FDA Orientering fra 1983 og frem til 2014. Bladene er lavet i et system, der gør det muligt at søge i tekstdelen i bladet og meget andet.
Log dig ind på hjemmesiden og klik på fanebladet FDA Orientering og find arkivet ude i højre side.
Der er mange timers læsning fra en svunden tid, rigtig god fornøjelse.