Hovedbestyrelsen

FDAs hovedbestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer. De 3 medlemmer er valgt direkte på FDAs landsmøder (Landsformand, 1. næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem). De resterende 4 bestyrelsesmedlemmer er valgt med et bestyrelsesmedlem fra hver  af FDAs fire valgkredse ved en urafstemning forud for landsmødet. Hovedbestyrelsen er FDAs øverste myndighed imellem landsmøderne.
 

Personer i Hovedbestyrelsen