Navigation

Konferencer

På Hotel Legoland findes 2 auditorier i udstillingsområdet til afholdelse af konferencer i FDA Messens åbningstid.

De to auditorier kan lejes til f.eks. information om og præsentation af virksomhedens egne produkter og services samt video-/DVD-præsentationer.

Begge auditorier ligger ved receptionen ud til foyerområdet i hotellets konferenceafdeling og ligger således i umiddelbar tilknytning til FDA Messens udstillingsområde.

Auditorierne kan lejes på timebasis.

Desuden findes en række mødelokaler i forskellige størrelser, som også kan anvendes af udstillere til afholdelse af konferencer, produktpræsentationer, kundemøder etc.
Disse lokaler er ligeledes placeret tæt på udstillingsområdet, og kan lejes på timebasis til afholdelse af konferencer mm.