ERFA-grupper

FDA har oprettet en række ERFA-grupper, som et værktøj for FDAs anlæg til at arbejde sammen om et givent område, som man har til fælles.
Meningen er at disse ERFA-grupper er at være et forum for udveksling af erfaringer med en given udbyder af tv, radio og internet.
ERFA-grupperne etableret som stærkt værktøj for antenneforeningerne, når kontrakter med udbyderne skal forhandles og genforhandles, hvis der er udfordringer med teknikken, dele af forretningen eller andet. 

At være medlem af en ERFA-gruppe indbefatter at medlemsforeningerne vil kunne deltage i ERFA-gruppens årlige generalforsamling (som ligger ifm. FDA Messe og Landsmøde hvert år), får tilsendt bestyrelsesmødereferater og har mulighed for at deltage i de eventuelle arrangementer/møder, som ERFA-gruppen afholder.

 

Se mere om FDAs nuværende ERFA-grupper her: https://www.fda.dk/erfa-grupper-og-udvalg

 

I FDAs vedtægter står der følgende om ERFA-grupperne:


§ 9. ERFA-grupper

Hovedbestyrelsen kan oprette og nedlægge ERFA-grupper til varetagelse af særlige interesser efter behov. Det kan være for en bestemt distributør, leverandør eller et fagligt område eller på anden vis.

Stk. 2. ERFA-gruppens aktivitet finansieres af FDA efter Hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 3. ERFA-gruppen modtager bistand fra FDAs sekretariat til udsendelse af informationer, indkaldelser mv. og til løsning af andre relevante opgaver.

Stk. 4. Der kan afholdes møde i ERFA-gruppen i forbindelse med landsmødet, hvor alle medlemmer kan deltage.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal i samarbejde med ERFA-grupperne fastsætte nærmere regler for disses virksomhed, herunder om formål og opgaver, ledelse og praktiske administrative forhold.