Nyt fra FDA 16-2015
HUSK TILMELDING til Konferencen - Vi klær hele bestyrelsen på  - senest onsdag den 16.9-2015
Det er fortsat  muligt at tilmelde sig til konferencen i Middelfart den 20. september, hvor FDA har sammensat et spændende program for hele bestyrelsen. Arr. er gratis for FDA-medlemmer og inkluderer ud over alle de inspirerende og faglige indlæg også morgenmad, frokost, samt kaffe og kagebord.

Kender du, et ikke FDA-medlem, som  kunne have lyst til at deltage, er vedkommende velkommen til at deltage for en pris af kr. 1395,- ekskl. moms pr. person.
Se konferenceprogram -  Klik Her!
Tilmelding – Klik her!  Bemærk tilmeldingsfrist senest onsdag den 16. september 
 

Valg til Hovedbestyrelsen i valgkreds B+D - bemærk deadline for opstilling 18.9.2015
Der skal i 2015 vælges et hovedbestyrelsesmedlem fra henholdsvis region 3 og 4 (valgkreds B), samt fra region 6,7,8 og 9 (valgkreds D), i alt to hovedbestyrelsesmedlemmer.
Der er udsendt materiale vedr. dette valg, med en opfordring til at stille op som kandidat, i de to respektive valgkredse.
Er din forening hjemhørende i en af de to valgkredse, og er du aktiv bestyrelsesmedlem eller ansat  i foreningen, så har du mulighed for at opstille som kandidat til hovedbestyrelsen.
Som nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem er du valgt for en 2 årig periode, og deltager i 5-6 årlige hovedbestyrelsesmøder. Er du klar til en spændende udfordring, så klik på dette link, og stil op senest fredag den 18. september.


FDA landsmøde søndag den 1. november 2015 - tilmelding, fuldmagt og foreløbig dagsorden
Tilmelding til landsmødet som delegeret skal ske  senest fredag den 25.9 kl. 14:00  eller som observatør  senest på dagen inden landsmødets begyndelse.
tilmelding til landsmødet

Husk at såfremt din forening ønsker at stemme ved fuldmagt, er det påkrævet at den der afgiver en fuldmagt,  forud er registreret som delgeret til landsmødet iht. vedtægterne.

Fuldmagt til Landsmøde 2015 kan findes her:
http://fda.dk/system/files/Dokumenter/fuldmagt_delegeret_2015.pdf 
 
 
Foreløbig dagsorden for FDA Landsmøde 2015 kan findes her:
http://fda.dk/system/files/Dokumenter/fda_landsmoede_2015_-_foreloebig_dagsorden.pdfBillede fjernet.
.
LER-sekretariatet flytter til Geodatastyrelsen GST
LER-sekretariatet flytter til vores nye lokaler i Geodatastyrelsen d. 11.september.

Der vil i den forbindelse være lukket for telefonisk hevendelse både fredag d. 11. sept og mandag d. 14. sept pga flytningen.

LER vil fysisk blive placeret i Geodatastyrelsen og hører således under det nye Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Det betyder, at
Vi opretholder e-mailadressen ler@ler.dk

Vi får adressen Rentemestervej 8
2400 København NV

Åbningstiden ændres til:
Man og ons kl. 8:30-12:00
Tirs og fre kl: 10:00-12:00
Torsdag lukket

Med venlig hilsen

Carsten Karlsen
landsformand