Oprettet den 05-12-2011

Ny FDA formand – og nye tv-kanaler

Næste år rokeres med tv-kanalerne i de såkaldte muxe, der forsyner sendemasterne. Det har de frie antenneforeninger taget højde for, for de ser frem og er derfor ved at forberede de tilsluttede hjem på den næste hindring i at se uforstyrret fjernsyn:

Oprettet den 30-11-2011

Kim Falkenhard bliver direktør for TV & Content hos Stofa. Han afløser Jørgen Kristensen, som har ønsket nye udfordringer.

Efter ni år i SBS TV kender den 38-årige Kim Falkenhard rutinerne omkring forhandlingsbordet. Men fremover sidder han på den anden side af bordet, når der skal forhandles aftaler med leverandørerne af tv-programmer.

Den 1. januar 2012 tiltræder Kim Falkenhard som ny direktør for Tv og Content hos Stofa.

Oprettet den 29-11-2011

Udkommet den 29.11.2011

Nyt fra FDA i nyt layout
Sekretariatet har på det seneste arbejdet på et nyt layout til Nyt fra FDA og her har du resultatet.

Vi har længe vidst at tiden var løbet fra pdf-vedhæftninger i tre udgaver i en e-mail, og med vores nye hjemmeside fda.dk er det nu muligt at integrere nyhedsudsendelserne i systemet.
Vi håber derfor at I er tilfredse med den nye type nyhedsbreve, der fremover vil blive udsendt fra FDA.

Oprettet den 15-11-2011

Udkommet den 15.11.2011

På Landsmødet i Billund den 6. november, var der lagt op til kampvalg om posten som landsformand. Poul Juul valgte midlertidig at trække sit kandidatur til landsformandsposten og Carsten Karlsen blev derfor valgt som ny landsformand for FDA.

Oprettet den 06-11-2011

På FDAs landsmøde den 6.11.2011 i Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) på Hotel Legoland i Billund, blev Carsten Karlsen valgt som ny landsformand.

Oprettet den 03-11-2011

Udkommet den 3.11.2011

Ny rapport fra KFST: Distribution af tv-kanaler
Den med spænding ventede rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) med for­slag til hvordan vi får mere frit valg, er netop udkommet i dag og kan ses og downloades i dette nyhedsbrev.

Oprettet den 01-11-2011

Udkommet den 31.10.2011

Stofa køber Family Mix-foreningerne af Canal Digital for 51 mio. kr.

Efter den aflyste overtagelse af hele Canal Digital Kabel TV for nogle måneder siden, har Stofa i dag købt kontrakter med 31 foreninger med ca. 20.000 tilslutninger for 51 mio. kr., svarende til 2.550 kr. pr. tilslutning. Omsætningen med de 31 foreninger er 83 mio. kr., svarende til 4.150 kr. pr. tilslutning.

Da de 83 mio. kr. er under den grænse på 100 mio. kr., der gælder for fusionskontrol, skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke tage stilling til handelen.

Oprettet den 28-10-2011

Udkommet den 28.10.2011

Ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: ”Distribution af tv-kanaler”
Styrelsen udgiver den 3.11.2011 sin med spænding ventede nye rapport, der forventes at argumentere for, at forbrugerne skal kunne købe tv-kanaler enkeltvis. Rapporten får premiere på FDA Messen, hvor den præsenteres af kontorchef Søren Bo Rasmussen lørdag den 5.11.2011 kl. 10.15-11.00. FDA vil udsende rapporten med Nyt fra FDA den 3.11.2011.

Efter præsentationen er der paneldebat mellem repræsentanter for distributørerne kl. 11.15-12.00 og kanalleverandørerne kl. 12.15-13.00. Se samlet program i et link nedenfor.

Oprettet den 27-10-2011

Udkommet den 27.10.2011

Afskaffelse af tilslutningspligt til antenneforeninger – fra 2015 eller 2016
I Nyt fra FDA nr. 3 fra 28.1.2011 blev der orienteret om et arbejde i Naturstyrelsen under Miljøministeriet med hen­blik på afskaffelse af tilslutningspligten, som er et krav i den politiske medieaftale 2011-14. Et krav, der næppe bliver ændret efter regeringsskiftet. Pr. 1.9.2011 er muligheden for godkendelse af ny tilslutningspligt afskaffet.

Udvalgsarbejde i Naturstyrelsen, hvori FDA har deltaget, nærmer sig sin afslutning. De stats­li­ge parter, der foruden Naturstyrelsen er Kulturministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og den nu nedlagte IT- og Telestyrelsen, er nået frem til et forslag om at afskaffe tilslutnings-pligten med et varsel på 3 år. Et tidligere forslag, som FDA i princippet havde tilsluttet sig, opererede med en frist på 5 år. 5 års-fristen var dog garneret med en række regler for medlemmernes udtræden i overgangsperioden, som ministeren skulle fastsætte, og som havde til formål at sikre, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kom i økonomisk klemme som følge af, at ejendomme kan frigøres fra tilslutningspligten.

Oprettet den 26-10-2011

Udsendt den 26.10.2011

Copydan Verdens TV tariffer 2012
Copydan og FDA har været enige om, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis det kommende års takster er klar allerede i september, men så langt er vi ikke nået endnu. Men 2012-taksterne er klar nu. Alle aftaler er ikke endeligt på plads, men der er givet hånd­slag på taksterne, så de kan sendes ud til antenneforeningerne. FDA fordeler hermed tak­ster­ne, som Copydan Verdens TV også vil sende ud senere.

Sider