Oprettet den 28-03-2012

Om køb af TV-apparat uden oplysning om skift af tv-signal
Østre Landsret har den 27. marts 2012 afsagt dom i en sag om mangler ved et tv-apparat købt i januar 2008, som ikke uden ekstraudstyr kunne vise de nye DR-kanaler, der startede i november 2009, ligesom det fra den 11. januar 2012 ikke længere kunne vise DR 1, DR 2 og TV 2.

Oprettet den 23-03-2012

FDA medlemsundersøgelse
FDA har i dag fremsendt en medlemsundersøgelse pr. e-mail til alle foreningsformænd, hvori FDA ønsker at få besvaret en række spørgsmål omkring foreningernes sammensætninger; hvem ejer foreningens anlæg, hvem har foreningen som udbyder, driver foreningen internet, er foreningen omfattet af tilslutningspligten, osv.
 
Spørgeskemaet er bestemt ikke udtømmende, men det er første skridt i den rigtige retning og vi vil på et senere tidspunkt stille endnu flere spørgsmål.

Oprettet den 09-03-2012

Ny Jurist ansat i FDA
FDAs samarbejde med vores jurist Peter Vetlov blev desværre af alt for kort varighed. Peter Vetlov valgte at opsige sin deltidsstilling i FDA pr. 1. marts 2012, for at tiltræde en 37 timers stilling i det offentlige.

Peter Vetlov havde fra starten givet udtryk for at en deltidsstilling passede ham fint, da han kunne kombinere denne med egen advokatvirksomhed. Men man har et standpunkt til man tager et nyt, og derfor kom det som lidt af en overraskelse, da Peter Vetlov meddelte undertegnede at han stoppede hos FDA.

Oprettet den 05-03-2012

Strukturudvalg 2012 - hele udvalgets sammensætning er nu valgt
Hovedbestyrelsen har afsluttet deres udvælgelse af de tre HB-medlemmer til strukturudvalget og det samlede udvalg blev som følger:

Oprettet den 28-02-2012

Strukturudvalget 2012 – de 4 foreningsvalgte er fundet
Nedenstående 4 medlemmer er valgt til at indgå i det strukturudvalg, som blev besluttet på det ekstraordinære landsmøde i Odense.

Vi har modtaget stemmer fra 82 af vores 302 medlemsforeninger og den nævnte rækkefølge er tilfældig.

-      Carsten Jørgensen, Glentevejs Antennelaug
-      Jan List, Vejen Antenneforening
-      Poul Juul, Fredensborg Søparks Antenneforening
-      Tage Lauritsen, Tune Kabelnet

Oprettet den 23-02-2012

Har du stemt på en kandidat til strukturudvalget!– Deadline fredag den 24.2.2012
Som tidligere nævnt i Nyt fra FDA har 9 kandidater meldt sig til at stille op til Strukturudvalget. Af de 9 kandidater skal der vælges 4 til at sidde i udvalget sammen med 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.
 
Der er frist for at stemme på en eller flere af kandidaterne  i morgen fredag den 24.2.2012.
 
Afgivelse af stemmer foregår således:

Oprettet den 10-02-2012

Spørgsmål fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Viasat

Efter Viasat tabte sagen mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Landsretten i efteråret 2011, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsket at drøfte markedsforholdene med FDA, særligt i relation til Viasats Distributionsaftale.
 

Oprettet den 09-02-2012

Kandidater til strukturudvalg

FDA har modtaget 9 henvendelser fra foreningsbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at opstille som kandidat til det strukturudvalg, som det ekstraordinære Landsmøde nedsatte den 22.1.2012.

Kandidatpræsentationerne kan ses her.

Oprettet den 07-02-2012

Ny udgave af ABC - 2012-1
Bestyrelsens ABC har ændret navn til Antenneforeningens ABC og version 2012-1 er opdateret med bl.a. de nye satser for 2012 fra SKAT.
Udvalget har tilføjet et helt nyt afsnit om bestyrelsens opgaver og ansvar.
Skattereglerne for multimedier er ændret, og satsen er 2.500 kr. for 2012 – læs mere i vejledningen.

Oprettet den 06-02-2012

Strukturudvalg - Sidste frist for tilmelding af kandidater i dag!
Bemærk at der i dag den 6.2.2012 er sidste frist for at tilmelde sig som kandidat til Strukturudvalget.

Det ekstraordinære Landsmøde besluttede at nedsætte et strukturudvalg, der skal arbejde med og komme med forslag til en ny struktur i FDA, med fokus på regionerne, ERFA-grupperne og ledelsesstrukturen, herunder sammensætning, størrelse, kompetencer, måden de vælges på, osv.

Sider