Oprettet den 20-06-2012

Skattepligt af fee?

En af vore medlemsforeninger har haft rettet henvendelse til SKAT og bedt om et bindende svar, om de er skattepligtige af modtaget fee.

Konkret er der tale om en aftale mellem Dansk Kabel TV og en medlemsforening, ud fra hvilken medlemsforeningen får udbetalt en fast procentdel af Dansk Kabel TV’s abonnementsomsætning for salg af bredbåndsforbindelser til foreningens medlemmer.

Oprettet den 19-06-2012

TDC anker ikke dommen

Den i Nyt fra FDA 17-2012 omtalte Østre Landsrets dom af 23. marts 2012 er ikke blevet anket af TDC.

TDC og de bl.a. dermed koncernforbundne selskaber YouSee og Dansk Kabel TV synes hermed at have accepteret, at de ikke kan modsætte sig, at de også i tilfælde, hvor de alene i kraft af aftaler med antenneforeninger råder over netforbindelser, er forpligtet til at give andre operatører adgang til denne forbindelse.

Oprettet den 15-06-2012

HUSK! Ansøgning om tilbagebetaling af vederlag for ”Start forfra” for 2012
I Nyt fra FDA nr. 24 gjorde vi opmærksom på, at antenneforeninger, der ikke har eller ikke kan etablere Start forfra, kan få refunderet betalte vederlag for Start forfra for 2012 fra Copydan Verdens TV.

Der er deadline for at indsende ansøgningsskemaet den 22.6.2012.
I kan finde ansøgningsskemaet her.

Oprettet den 04-06-2012

Ansøgning om tilbagebetaling af vederlag for digitale interaktive tjenester (”Start forfra”) for 2012
I 2012 vil det være muligt for foreninger, der ikke har eller ikke kan etablere Start forfra, at søge om refusion af det betalte Start forfra-vederlag for 2012. Der kan tilbagebetales et beløb på 2,0950 kr. pr. måned eller 25,14 kr. pr. tilslutning for 2012.
Dette vedrører derfor ikke foreninger, der har eller kan få Start forfra.

Oprettet den 01-06-2012

Varde Antenneforening kontra SE
Varde Antenneforening har været i pressen for at fortælle deres medlemmer om konsekvenserne af at skifte udbyder på Internet, hvilket er faldet SE for brystet.

SE skriver i deres kommentar til artiklen, at det direkte er ulækkert og uetisk, det som Varde Antenneforening har foretaget sig, hvilket FDA naturligvis ikke bare kan sidde overhørig.

Oprettet den 31-05-2012

Medlemsundersøgelse 2012
I midten af marts måned bad FDA vores medlemsforeninger om at deltage i en medlemsundersøgelse.
Formålet var at få indblik i hvordan foreningerne er sammensat til brug for FDAs fremtidige arbejde over for medlemmer, politikere, medier og leverandører. 

Vi modtog besvarelser fra 153 foreninger, svarende til  52 % af samtlige medlemmer.
Herefter har vi udarbejdet et statistisk materiale ud fra de indkomne svar, og alle får hermed mulighed for at læse undersøgelsen.

Oprettet den 10-05-2012

Nyt om køb af TV-apparat uden oplysning om skift af tv-signal
I ”Nyt fra FDA 17-2012” omtales en dom af 27. marts 2012 fra Østre Landsret, der pålagde sælgeren en ganske vidtgående oplysningspligt i forbindelse med salg af et TV-apparat, der på grund af overgangen til udsendelse i MPEG4 blev teknisk forældet ca. fire år efter købet.

Organisationen Dansk Erhverv har på vegne af sælgeren besluttet at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Oprettet den 30-04-2012

Teknisk konsulent Tom Madsen har d.d. iflg aftale med FDA fratrådt sin stilling som teknisk konsulent.
Tom Madsen har valgt at koncentrere sig om sin egen virksomhed og ønsker derfor at fratræde jobbet som teknisk konsulent i FDA.
Jeg vil gerne på FDAs vegne takke Tom Madsen for hans indsats igennem perioden, og jeg ønsker Tom held og lykke i fremtiden.
 
Du kan stadigvæk kontakte FDA med tekniske spørgsmål, send gerne en mail til teknik@fda.dk, så vil teknisk udvalg hjælpe dig.
 

Oprettet den 20-04-2012

Veloverstået FDA Roadshow 2012
Roadshow 2012 sluttede i går den 19. april med arrangementet på Comwell i Kolding, og inden da havde vi besøgt både Sorø og Tylstrup.
Det har været hårdt men inspirerende at turnere landet rundt, vi har fået talt med rigtig mange af jer ”på slap line”, hørt om det der rører sig rundt om i regionerne og ikke mindst i jeres foreninger.

Udviklingen går meget stærkt, markedet for TV ændrer sig ofte fra dag til dag, nye digitale TV-tjenester lanceres og giver vores slutbrugere nye muligheder for at se TV.

Oprettet den 10-04-2012

FDA medlemsundersøgelse - har I deltaget?
FDA udsendte i uge 12 en medlemsundersøgelse pr. e-mail til alle foreningsformænd, hvori FDA ønsker at få besvaret en række spørgsmål omkring foreningernes sammensætninger; hvem ejer foreningens anlæg, hvem har foreningen som udbyder, driver foreningen internet, er foreningen omfattet af tilslutningspligten, osv.

Sider