Oprettet den 25-10-2012

SE køber Stofa

SE offentliggjorde i dag at man har indgået aftale om et køb af Stofa med Stofas svenske ejer, Ratos.
Købet beløber sig til 1,9 mia. kr.

Opkøbet er betinget af en godkendelse fra SE’s repræsentantskab samt konkurrencemyndighederne.

Læs mere om købet her: http://www.se.dk/Privat/Om-SE/Presse/Pressemeddelelser/2012-10-24-SE_koeber_Stofa

Oprettet den 22-10-2012

Til medlemmer der har en samarbejdsaftale med Dansk Kabel TV om Internet/IP-telefoni

Som det formentlig  er jer bekendt har YouSee valgt at udsende en skrivelse, hvor i de redegør  for, at det juridiske
ansvar for de kontrakter/aftaler der er indgået imellem jer som forening og Dansk Kabel TV,  er overdraget til
YouSee.
Iflg. de kontrakter jeg har set, er der intet til hinder for at Dansk Kabel TV kan overdrage disse kontrakter,
men jeg mener principielt at informationen om dette,  som minimum burde komme fra Dansk Kabel TV som den part

Oprettet den 12-10-2012

Opstilling af kandidater til ny bestyrelse i FDA ifm. ny struktur
Strukturudvalget har udpeget et valgudvalg, hvis opgave det er at finde kandidater til en ny bestyrelse, såfremt strukturudvalgets forslag vedtages på det kommende landsmøde.

Valgudvalgets medlemmer er:
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet
Henrik Larsen, Nykøbing Sjælland Antenneforening
Peder Pedersen, Grundet Antenneforening.

Valgudvalget beder derfor interesseret personer om at indsende en ansøgning til opstilling til valg til ny bestyrelse og beskrive følgende:

Oprettet den 10-10-2012

Medieaftalen for 2012-2014
Der er tirsdag den 9. oktober indgået et bredt medieforlig for de kommende 2 år.

Aftalen indebærer bl.a. at must carry-forpligtigelsen fremadrettet kun omfatter Folketingskanalen, DR1Syn (synstolkning) samt Tegnsprogskanalen i tidsrummet 17:00.20:00 (et samarbejde imellem DR og TV2 Danmark A/S).

Oprettet den 05-10-2012

Landsmødekompendiet er d.d. udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer i FDAs medlemsforeninger

FDAs hovedbestyrelse har i år valgt at udsende landsmødekompendiet i elektronisk form til alle bestyrelsesmedlemmer i alle foreninger, så alle får mulighed for at orientere sig om indholdet til det kommende Landsmøde.
Ved ikke at udsende landsmødekompendiet i fysisk form vil FDA spare alene i portoomkostning 16.000 kr., hertil kommer udgifter til tryk af et stort oplag af kompendiet.

Oprettet den 03-10-2012

Strukturudvalget søger valgudvalg
Som en del af Strukturudvalgets oplæg til ny struktur i FDA, skal der op til dette års Landsmøde,  udpeges et midlertidigt valgudvalg til at varetage opgaven med at få opstillet kandidater til en evt. ny bestyrelse, såfremt strukturudvalgets forslag vedtages på det kommende Landsmøde den 4.november 2012.

Oprettet den 24-09-2012

HUSK - frist for anmeldelse af delegerede til Landsmødet
Vi minder om at fristen for at anmelde delegerede til årets Landsmøde er nu på fredag den 28.9.2012 for at have stemmeret.
FDAs sekretariat skal modtage en udfyldt gul foreløbig stemmefuldmagtsblanket i udfyldt tilstand med de delegerede, som skal tilmeldes Landsmødet.

Oprettet den 19-09-2012

Frist for indsendelse af forslag og opstilling af kandidater  i forbindelse med det kommende Landsmøde
Fredag den 21. september er sidste frist for modtagelse af forslag til Landsmødet.

Dvs. at et evt. forslag, som du vil have til afstemning ved årets Landsmøde den 4. november, skal være sekretariatet i hænde senest  fredag den 21.9.2012. Kl. 14:00
Du er velkommen til at sende dit forslag som elektronisk post på: mie@fda.dk

Oprettet den 10-09-2012

MEGET VIGTIG INFORMATION - Fradrag af elafgift til staten
Et gammelt ordsprog lyder: Af skade bliver man klog, men sjælden rig, hvilket i langt de fleste tilfælde også er så sandt som det er sagt.

Forleden blev jeg bekendt med en antenneforening, der var kommet for skade ikke at have fratrukket de energiafgifter med flere, som de iflg. vores ellers ganske udmærkede og nyttige Antenneforeningens ABC var berettiget til.

Oprettet den 05-09-2012

FDA.dk kører igen
FDAs hjemmeside er efter massive problemer oppe at køre igen.
Dette indebærer også at alle igen kan logge på vores websystem og at både Programinformation og FDAvisen også kører på jeres respektive hjemmesider.

Vi beklager de gener, som nedbruddet har haft medført og vi kan orientere om at vi undersøger mulighederne for webudbydere, for at sikre at den slags nedbrud ikke igen sker.

Sider