Oprettet den 11-06-2013

Få mere i rente – uden ekstra omkostninger
Nu er der godt nyt for antenneforeninger som gerne vil have noget for pengene. FDA og Mybanker.biz har indgået en aftale, der sikrer antenneforeninger et gratis abonnement hos Mybanker.biz.

De fleste oplever, at selvom der står 100.000 kroner eller mere på foreningens konto, så er forrentningen ringe.  Det vil FDA gerne være med til at ændre på, og vi har indgået en særlig aftale med Mybanker.biz.

Oprettet den 07-06-2013

Kommunikationskonsulent Kim Breiner Ottobrøker og undertegnede, havde den store oplevelse at være til konference om Fremtidens TV, en konference der var arrangeret af GlobalConnect, og med mange interessante indlæg og synspunkter.
Kim har i den forbindelse begået en lille artikel som kan læses nedenstående, og endelig er der vedlagt et link til alle indlæggene fra konferencen.
Med dette vil Kim og jeg ønsker alle en rigtig god og solrig weekend.

Venlig hilsen

Carsten Karlsen, landsformand

Oprettet den 03-06-2013

Syd Energis lige (u)lovlige markedsføringstricks har nu resulteret i en bøde på 100.000 kr.
Ved at lokke lokale ildsjæle (foreningsformænd for bl.a. idrætsklubber, borgerforeninger osv.) til at være sælgere ude i lokalområderne, for til gengæld at få 750 kr. for hver kunde, de kunde overtale til at købe SE Fiber til den forening, som de repræsenterede, har SE klart overtrådt loven om god markedsføringsskik.

Oprettet den 23-05-2013

Meget kunne tyde på, at tilslutningspligten til antenneforeninger definitivt afskaffes pr. 1.1.2014, idet der nu er fremlagt en bekendtgørelse om samme, hvor høringsfristen er 10.

Oprettet den 30-04-2013

Antenneforeningens ABC i ny udgave! 

Skat og Økonomiudvalget v. Michael Nielsen, Møllegårdens Antennelaug, har opdateret Antenneforeningens ABC, så den indeholder gældende satser for indeværende år.

Oprettet den 04-04-2013

Tilslutningspligtens ophævelse er i dag blevet lovbestemt i Folketinget - og den endelige dato for tilslutningspligtens ophør vil senest blive 1. april 2015, som FDA har plæderet for over for miljøminister Ida Auken. FDA er meget tilfreds med, at ministeren har lyttet til FDAs indstilling og har bibeholdt den af FDA ønskede 3-årige udfasningsperiode til gavn for antenneforeninger med særlige behov.

Grundlag for ophævelse af tilslutningspligten
I lovforslaget beskrives formålet med ønsket om ophævelse af tilslutningspligten således:

Oprettet den 20-03-2013

Tilslutningspligtens ophør – Måske tidligere end først forventet.
De tidligere udmeldinger fra Miljøminister Ida Auken om at ophæve gældende tilslutningspligt (der hvor dette måtte være reguleret i lokalplaner) til en Antenneforening pr. 1. april 2015 er endnu engang i spil.

Årsagen til dette skyldes ifølge Ida Auken, at EU har fremsendt en åbningsskrivelse, omhandlende den frie konkurrence på området. Læs åbningsskrivelsen her.

Oprettet den 19-03-2013

Nyt FU-medlem
Lene Kristensen, som har været FDAs 2. næstformand, medlem af FDAs forretningsudvalg (FU) og hovedbestyrelse (HB) siden landsmødet i november 2012, har af personlige årsager ønsket at trække sig fra alle tillidsposter i FDA med øjeblikkelig virkning.  
I den sammenhæng har FDAs hovedbestyrelse på deres møde i weekenden valgt Karsten Høgh, Aabybro Antennelaug, som medlem af forretningsudvalget og dermed ny 2. næstformand.
 

Oprettet den 19-03-2013

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark
Ny plan for gode forbindelser til hele Danmark.

Oprettet den 01-03-2013

FDA har indgået aftale med advokat Benny Løvstrup Jensen
FDAs tidligere juridiske konsulent og advokat, Benny Løvstrup Jensen, opsagde i sensommeren 2012 sit job som FDAs juridiske konsulent for at opstarte egen advokat-virksomhed.

FDA har fortsat juridisk bistand som en del af medlemskabet for FDAs medlemmer, dette arbejde udføres af Benny Løvstrup Jensen og betales af FDA.
FDA har nu indgået en fast samarbejdsaftale med Benny Løvstrup Jensen, som giver mindst 30 % rabat på timeprisen, når FDAs medlemsforeninger har brug for advokatbistand.

Sider