Oprettet den 13-10-2015

Kampvalg om landsformandsposten i FDA
Der er umiddelbart lagt op til et kampvalg,  om landsformandsposten på dette års landsmøde.

Oprettet den 09-10-2015

Sekretariatschefen fortsætter som sekretariatschef frem til landsmødet 2015
Oprettet den 09-10-2015


FDAs sekretariatschef fratræder med omgående virkning.

Grundet manglende opbakning fra et flertal i hovedbestyrelsen til mit fortsatte arbejde som deltidssekretariatschef på FDAs sekretariat, har jeg som en konsekvens af dette, meddelt hovedbestyrelsen min opsigelse pr. d.d.
Oprettet den 09-10-2015
Personaleændring på Sekretariatet
En enig hovedbestyrelse har besluttet at opsige samarbejdet med Tina Boye pr. 31.8.2015. De arbejdsopgaver der hidtil er udført af Tina, fordeles fremadrettet på sekretariats øvrige medarbejdere og ved brug af ekstern bistand.
Oprettet den 09-10-2015
Oprettet den 23-09-2015

Stærkt konferenceprogram - Sidste frist for tilmelding til FDA Konference og Messe - FDA landsmøde 2015 - sidste frist for tilmelding af delegerede med stemme og taleret - TV 2 priser for 2016.

Oprettet den 16-09-2015

Stofa deltager aktivt i FDA konference og Messe 2015
Stofa vender tilbage til FDAs årlige begivenhed, og har meddelt, at de ønsker at deltage som udstiller på FDA-Messen 2015, samt at de ligeledes ønsker at deltage aktivt i FDA-Konferencen, hvor de vil være at finde i panelet, der bl.a. skal debattere det frie kanal valg, og mange andre spændende emner.

Oprettet den 12-09-2015

HUSK TILMELDING til Konferencen - Vi klær hele bestyrelsen på - senest onsdag den 16.9-2015
Det er fortsat muligt at tilmelde sig til konferencen i Middelfart den 20. september, hvor FDA har sammensat et spændende program for hele bestyrelsen. Arr. er gratis for FDA-medlemmer og inkluderer ud over alle de inspirerende og faglige indlæg også morgenmad, frokost, samt kaffe og kagebord.

Oprettet den 01-09-2015

Fejl i tilmeldingsfrist til FDA Konferencen i Middelfart
Beklageligvis var der oplyst en seneste tilmeldingsfrist den 16. oktober, hvilket naturligvis var en fejl.
Tilmeldingsfristen er naturligvis  den 16. september og konferencen afholdes søndag den 20. september i Middelfart.
Har du ikke fået dig tilmeldt, men ønsker at deltage, så gør det nu, inden du glemmer det J
Klik her for tilmelding!

Oprettet den 25-08-2015

FDA Konferencen  Tilmelding klik her!    Gratis  for FDA-medlemmer, øvrige kr. 1395 + moms
 tilmeldingsfrist: senest  16. september kl. 09.00
Vi klær´hele bestyrelsen på                          hent program med tidsangivelser som pdf fil - klik her
 

Sider