Oprettet den 30-08-2014
Det er dit valg!
I henhold til vedtægternes §5.stk 5 afholdes der i 2014 valg i valgkreds A+C.

Ønsker du at opstille som kandidat til hovedbestyrelsen, og er dit antenneanlæg hjemhørende under valgkreds A (region 1 og 2), eller valgkreds C (region 5), skal dit kandidatur meddeles sekretariatet senest søndag den 21. september pr. e-mail.
Din e-mail skal desuden indeholde en kort præsentation af dig selv.

Har du lyst til at engagere dig i arbejdet for de selvstændige antenneforeninger, vil vi hermed gerne opfordre dig til at stille op som HB-kandidat. Det er dit Valg!

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med