Oprettet den 25-10-2016

Valg til Hovedbestyrelsen i valgkredsene A og C er nu afsluttet
 
Så er valghandlingen i valgkredsene A og C gennemført og afsluttet.
 
Resultatet blev som følger:
 
Valgkreds A
Vera Dahl Olesen, Mou Antenneforening, blev valgt til hovedbestyrelsen.
Lemmy Lundquist, Bolignet-Aarhus bliver suppleant.
 
Valgkreds C
Per Theisen, Korup Antennelaug, blev valgt til hovedbestyrelsen uden valghandling, da han var eneste kandidat.
 

Med venlig hilsen

Kai Nielsen, landsformand

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med