Oprettet den 10-05-2012

Nyt om køb af TV-apparat uden oplysning om skift af tv-signal
I ”Nyt fra FDA 17-2012” omtales en dom af 27. marts 2012 fra Østre Landsret, der pålagde sælgeren en ganske vidtgående oplysningspligt i forbindelse med salg af et TV-apparat, der på grund af overgangen til udsendelse i MPEG4 blev teknisk forældet ca. fire år efter købet.

Organisationen Dansk Erhverv har på vegne af sælgeren besluttet at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med