Oprettet den 01-09-2017

Kære medlemmer,

Referat og vedtægter fra det ekstraordinære landsmøde
Så er referatet fra landsmødet den 20. august færdigt og underskrevet af dirigenten.
Vi vedlægger referatet sammen med dette Nyt fra FDA - find det her.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med