Oprettet den 27-10-2011

Udkommet den 27.10.2011

Afskaffelse af tilslutningspligt til antenneforeninger – fra 2015 eller 2016
I Nyt fra FDA nr. 3 fra 28.1.2011 blev der orienteret om et arbejde i Naturstyrelsen under Miljøministeriet med hen­blik på afskaffelse af tilslutningspligten, som er et krav i den politiske medieaftale 2011-14. Et krav, der næppe bliver ændret efter regeringsskiftet. Pr. 1.9.2011 er muligheden for godkendelse af ny tilslutningspligt afskaffet.

Udvalgsarbejde i Naturstyrelsen, hvori FDA har deltaget, nærmer sig sin afslutning. De stats­li­ge parter, der foruden Naturstyrelsen er Kulturministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og den nu nedlagte IT- og Telestyrelsen, er nået frem til et forslag om at afskaffe tilslutnings-pligten med et varsel på 3 år. Et tidligere forslag, som FDA i princippet havde tilsluttet sig, opererede med en frist på 5 år. 5 års-fristen var dog garneret med en række regler for medlemmernes udtræden i overgangsperioden, som ministeren skulle fastsætte, og som havde til formål at sikre, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kom i økonomisk klemme som følge af, at ejendomme kan frigøres fra tilslutningspligten.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med