Oprettet den 21-10-2011

Udkommet den 21.10.2011

Kasserersvindel – og gode råd til bestyrelsen
FDA har været engageret i et par kedelige sagen af denne art. Derfor blev der bragt en artikel om emnet i FDA Orientering nr. 3. FDA Skat- og Økonomiudvalg har fortsat drøftelser af sa­gen, og medlem af udvalget Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, har ført pennen på en uddybende redegørelse til alle bestyrelsesmedlemmer i FDA-foreninger. Redegørelsen bør sæt­tes på dagsordenen i alle antenneforeningers bestyrelser.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med