Oprettet den 19-10-2011

Udkommet den 19.10.2011

Danske undertekster på nabolandskanaler
I 2007 blev der indgået en aftale om et non-profit samarbejde om at få indsat danske under­tek­ster på en række nabolandskanaler. Målet var 20 timers undertekster ugentlig på ARD, ZDF, STV1, STV2 og NRK 1. I projektet indgår FDA, BL, YouSee, Stofa og Copydan. Copydan ad­ministrerer projektet, der ledes af en følgegruppe med repræsentanter for FDA, YouSee og Co­py­dan. På følgegruppens møde den 27.9.2011 blev projektet afrapporteret for 2010.

Finansieringen kommer af, at vi alle inkluderet i grundbeløbet på Copydan-taksterne for 2011 har betalt 12,43 kr. for hele året. Det skal understreges, at ovennævnte tv-stationer også medvirker i projektet på non-profit-basis. I regnskabet for 2010 indgår et beløb til teknisk support og udstyr. Det dækker bl.a., at ca. 35 ”frie” antenneforeninger vedlagsfrit har fået stillet hovedstationsudstyr til rådighed til udkodning af underteksterne.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med