Medlemsfordele

Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) repræsenterer i 2024 200.000 husstande i 126 antenneanlæg og taler sine medlemmers sag over for myndigheder, rettighedshavere og leverandører. Vi bistår medlemmerne med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes drift og udbygning, herunder juridisk og teknisk rådgivning.


Det får du med et FDA-medlemskab

 • Teknisk rådgivning
 • Juridisk rådgivning
 • Lovpligtig kollektiv arbejdsskadeforsikring
 • Fagbladet ”FDA Orientering”
 • Ugentlige nyhedsbreve
 • Mulighed for kommercielle produkter til stærke priser til anlæggets medlemmer
 • Folderne ”Antenneforeningens ABC” og ”Generalforsamlingens ABC”
 • Medlemskab i ERFA-grupper og udvalg
 • Deltagelse i årlig branchemesse og landsmøde
 • Regnskabsservice og medlemsbetjening til fordelagtige priser
 • Forsikringer til særdeles fordelagtige priser
 • Deltagelse i brancheorienterede konferencer og foredrag
 • Stærkt fællesskab med andre antenneforeninger


Konkret rådgivning til antenneforeningerne

FDA har både juridisk og teknisk konsulentservice, der rådgiver om alt fra vedligeholdelse og opgradering af anlæg til kontraktforhold, vedtægtsspørgsmål og foreningsjura.


Attraktive forsikringer

Som medlem af FDA er man automatisk omfattet af en kollektiv arbejdsskadeforsikring, der er lovpligtig for antenneforeninger. Denne forsikring koster alene typisk kr. 2-3.000, men er altså indbefattet i kontingentet.

Man kan desuden tegne en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - markedsprisen for denne forsikring tegnet individuelt er kr. 10-15.000. FDA-medlemspris er kun kr. 995 pr. år (præmie og skadesforsikringsafgift til staten er indeholdt i prisen) og dækker:

 • De ansvarssituationer, der kan opstå i forbindelse med beslutninger eller undladelser, bestyrelsen træffer.
 • Omkostninger til advokat samt et eventuelt erstatningsbeløb.
 • Derudover dækker forsikringen, hvis kassereren eller anden betroet ”medarbejder” begår underslæb, eller hvis der over for foreningen bliver begået datakriminalitet.

Som medlem af FDA kan man ligeledes tegne en antenneanlægsforsikring igennem Tryg.
Tryg tilbyder en forsikring omfattendeantenneanlægget med tilhørende genstande, såsom mast, forstærker, fordeler samt kabler i hele foreningens distributionsnet.
Stikledning og tilslutningsdåser m.v. er dækket helt frem til fundamentet på ejendommen, hvis det ikke er dækket på ejendomsforsikringen.
Forsikringen dækker brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri, hærværk, storm, påkørsel samt gravearbejde.

Præmien beregnes ud fra en forsikringssum, som er den sum, der skal til for at genetablere hele antenneanlægget fra ny.
Der er en gratis overdækning på 25 % på denne sum.


Slip for alt besværet med administration og regnskab

FDA tilbyder en række ydelser inden for regnskabs- og administrationsservice:

 • Bogføring og regnskab, hvor FDA altid er opdateret med den seneste viden
 • I er sikret korrekt opgørelse og regnskab til tiden
 • Mulighed for Nets-opkrævning (betalingsservice)
 • Modtagelse af saldobalancer, kontoudtog og medlemslister efter behov
 • Kontingentopkrævning
 • Full-service (herunder også servicering af jeres medlemmer)
 • Kanalafstemning

Alle ydelser tilbydes til yderst konkurrencedygtige priser. Vi kender til alle specielle forhold omkring antenneforeninger og har mangeårig erfaring med antenneforeningers regnskaber. Kontakt os for et rigtig godt tilbud.


ERFA-grupper, udvalg og netværk

ERFA-grupperne er et forum for medlemmer, der udveksler erfaringer med en given udbyder af tv, radio og internet. De er et stærkt værktøj for antenneforeningerne, når kontrakter skal forhandles og genforhandles. Vi har i dag følgende ERFA-grupper: Boligforeninger, YouSee/Dansk Kabel TV, Stofa og Selvstændige antenneforeninger. 

Udover ERFA-grupperne har FDA skabt en række udvalg og netværk med hvert sit selvstændige fokusområde. Se mere under 'Organisation' for at læse om både ERFA-grupper, netværk og udvalg. 
 

FDA Orientering og Nyt fra FDA

FDA udgiver ”FDA Orientering”, der er det eneste danske tidsskrift for antenneforeninger. Det udkommer 6 gange om året og indeholder nuancerede og spændende artikler om fællesantenneforhold. Bladet berører både lovgivningsmæssige emner og har dybdegående tekniske artikler samt information fra branchen om forhold, der vedrører fællesantenneanlæg.

”Nyt fra FDA” er et nyhedsbrev, der indeholder seneste nyt for antenneforeninger. Det udsendes til bestyrelsesmedlemmer ca. en gang om ugen pr. mail.


Offentlige myndigheder

FDA repræsenterer danske antenneforeningers interesser i forhold til offentlige myndigheder. Vi er fast høringspart for statsinstitutioner, når det drejer sig om oplæg til lovgivning og andre regler, der berører antenneforeningernes forhold.


Demokratisk ledelse

Det særlige ved FDA er, at vi - ligesom antenneforeningerne - er en demokratisk ledet forening. Vi arbejder på non-profit basis for at understøtte antenneforeningernes bestræbelser på at levere sine medlemmer tv, radio, internet og andre IP-services.

Alle i FDAs hovedbestyrelse, udvalg, regionsbestyrelser og ERFA-grupper er selv aktive i egne antenneforeninger. Du er derfor blandt kolleger i FDA.

Du og din antenneforening kan selv få indflydelse på FDAs strategier og politik ved at være aktiv i FDAs organer.


Det er billigere, end du tror...

Nedenstående er priseksempler på årligt kontingent pr. medlem inkl. Juridisk Fond* for foreninger af forskellige størrelser.

Forening med 250 tilslutningerkr. 27,95 / år

Forening med 1.000 tilslutningerkr. 23,05 / år

Forening med 2.500 tilslutningerkr. 18,40 / år

Forening med 5.000 tilslutningerkr. 13,38 / år

Forening med 10.000 tilslutningerkr. 7,20 / år


* Priserne er baseret på 2024-kontingentsatser.


Folder

Al ovenstående information kan du finde her i en folder til enten at gemme eller printe.
Find den her.

Læs derudover mere om FDA her.