Hovedbestyrelsen


FDAs hovedbestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer.
Landsformand og næstformand vælges direkte til deres respektive poster hvert 2. år på skift.
De resterende 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på FDAs landsmøde, hvor 3 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år. 

Hovedbestyrelsen er FDAs øverste myndighed imellem landsmøderne.

 

Personer i Hovedbestyrelsen

Per Theisen - Landsformand KAL-Net
51 51 09 85
Morten Kipp Runge Paaske - Næstformand Christiansfeld Net
28 69 22 42
Henrik Haas - Bestyrelse SmørumNet
40 14 74 04
Jens Arne Jensen - Bestyrelse Antenneforeningen Øst, Bramming
28 18 98 75
Michael Jakobsen - Bestyrelse Antenneforeningen Aarhus
40 20 48 01
Preben Pedersen - Bestyrelse Yderholm Antenneforening
22 67 53 94
Vera Dahl Olesen - Bestyrelse Mou Antenneforening
2513 1605
Carl-Erik Madsen - Landsmødevalgt 1. suppleant Kolding.net - AFIK
23 33 85 26
Sten Andersen - Landsmødevalgt 2. suppleant Sønderho Antenneforening
22 51 43 27