Nyhedsbrev 1-2022 

Kære læser,


Dette nyhedsbrev sender vi til alle, som ønsker at modtage det – uanset om det anlæg, den enkelte sidder i ledelsen af, er medlem af FDA, eller endnu ikke er indtrådt i fællesskabet af brugerejede antenneanlæg. Vi sender også til de samarbejdspartnere m.fl. i branchen i bred forstand, som ønsker at modtage dette kvartalsvise nyhedsbrev, som kan ses som en afløser for FDA Orientering.

Vores ambition er at skabe et nyhedsbrev, som kan styrke de brugerejede antenneanlægs mulighed for at forblive netop det, hvis det er et ønske.

Som vi ser verden, så er der udfordringer nok at opremse, det er ikke nødvendigvis det mest interessante. Det er derimod de svar, som de brugerejede anlæg kan tilbyde i forhold til udfordringerne.

FDA gør sig ikke til af at have svarene – men vi gør hvad vi kan for at følge med, og rette opmærksomheden hos anlæggene i retning af de største af udfordringerne og problemerne.
Og så skaber vi mødesteder for anlæggene, så de kan mødes med ligesindede og udveksle erfaringer og udvikle løsninger – lære af hinanden, så ikke alle skal begå de samme fejl, eller finde de samme gode løsninger.

Det gør vi med vores ERFA-grupper, som har fokus på anlæg:
• som er kunder hos youSee / Dansk Kabel TV
• som selv udbyder tv og/eller internet
• som er kunder hos Stofa / Norlys
• som er boligforeninger
• og så en ny gruppe med fokus på ledningsejer-rollen og hvad deraf følger; LER, graveskader mv.
Vi har dertil et Netværk for forretningsførere m.fl., som har det som deres arbejde at være ansat leder i et brugerejet antenneanlæg, der er medlem i FDA.

Lidt længere nede finder du invitation til MINI FDA Festival hele 5 steder i landet i ugerne efter påske.
Vi håber at møde rigtig mange brugerejede anlæg.

Det seneste tiltag er vores Åbne Teams-møder med landsformand og sekretariatschef.

Dertil gør FDA hvad vi kan, i forhold til at påvirke de mere generelle vilkår for de brugerejede antenneanlæg.
Aktuelt kæmper vi for at undgå den bebudede moms på de ophavsretlige vederlag, som opkræves gennem de ophavsretlige forvaltningsselskaber. Hvis forslaget bliver vedtaget vil det betyde en regning til forbrugerne på i omegnen af kr. 300.000.000, - årligt.

Hvis jeres brugerejede antenneanlæg ikke allerede er en del af fællesskabet i FDA, så er I selvsagt velkommen som medlemmer. Det er måske slet ikke så dyrt som I forestiller jer – og slet ikke. hvis I gør brug af nogen af de muligheder, FDA tilbyder for at opnå besparelser på en række forskellige ydelser.

Hvis I ønsker en beregning af jeres kontingent for resten af 2022, så kontakt os på fda@fda.dk med angivelse af anlægsnavn og antal aktive tilslutninger, eller ring til os på 5996 1700.

Som eksempler på økonomiske fordele ved medlemskab i FDA, kan nævnes sikkerhedspakker fra F-Secure (håndteres automatiseret gennem både Panther Admin. og Enigma) – vouchers til Tidal – adgang til advokatbistand til reducerede timepriser – forsikringer på attraktive priser og vilkår – abonnement på GDPR-platformen Lexoforms med 15 % rabat. Og helt aktuelt kan medlemmer i FDA spare 1.500, - kroner på deltagergebyret til Copenhagen Future TV-konferencen den 7. april.

God læselyst.

Med venlig hilsen,
Søren Birksø Sørensen, sekretariatschef
FDA

--------------------------------------------------------------------------
FDA MINI Festival
FDA inviterer alle antenneanlæg til FDA Mini Festival i april måned.
Det er et tilsvarende arrangement, som dem FDA tidligere år har afholdt og kaldt Roadshow. Men der er dog en væsentlig forskel - at vi denne gang har inviteret en række udstillere med til at komme et par timer i løbet af arrangementet, så I får mulighed for at netværke lidt med de forskellige.

Planen er lagt og invitationen er her!

Møderne vil blive afholdt på følgende datoer og steder:
20.4 - Jyllinge, Sjælland
21.4 - Næstved, Sjælland
25.4 - Tylstrup, Jylland
26.4 - Kolding, Jylland
27.4 - Blommenslyst, Fyn.

Foreløbigt er følgende udstillere klar til at tage imod på alle de 5 FDA Mine Festival;
KK Partner
Panther Applications
Infowise
ASOM-Net
DKTV
DKT Connect

Flere kan nå at komme til.
Følg med på FDAs hjemmeside – spring direkte ind på undersiden for FDA Mini Festival her.

Tilmeld dig her!

 

-------------------------------------------------------


Seertal
FDA har gennem længere tid fulgt udviklingen i seertallene for de største af kanalgrupperne.
Fra årsskiftet er opgaven med at foretage seermålinger skiftet fra tidligere Kantar Gallup til nu Nielsen.
Med overgangen til Nielsen, er der også kommet streamingtal til.

FDA har med afsæt i tallene foretaget nogle enkle analyser og opsat tallene i tabelform som tillige gengives grafisk.
Udviklingen i de først 12 uger af 2022 kan ses herunder.
FDA forbeholder sig ophavsretten til bearbejdningen.

Seertal på flow-kanaler i uge 3-12 2022.
Seertal på streaming-tjenester i uge 3-12 2022

Du kan finde en større artikel om hvordan seertallene måles her.

----------------------------------------------------------------

Om L 106 – lovforslag om blandet andet eventuel moms på ophavsretlige vederlag håndteret gennem forvaltningsselskaberne.
I alle udgaver af Nyt fra FDA i år har der været opdateringer om L 106.
Dem har vi samlet i et fælles dokument med det nyeste øverst.
Tilgå dokumentet her.

Det seneste nyt er at et flertal i Skatteudvalget har besluttet, at der skal laves en uvildig analyse, som supplement til den redegørelse et tværministerielt embedsmandsudvalg allerede har udarbejdet.

Det betyder samtidig, at den planlagte 2. og 3. behandling skubbes ca. 1 måned, og nu er sat på dagsordenen for møderne i Folketinget hhv. den 26. og 28. april.

------------------------------------------------------


Herunder følger udvalgte klip fra de Nyt fra FDA, som medlemmer i FDA har modtaget i det første kvartal her i 2022.
Klik på overskrifterne, for at komme til nyheden.

Nyt fra FDA 2022-6 / udsendt den 18.3.
Velkommen til åbent Teamsmøde
Det første nye tilbud til alle FDA-medlemmer er at deltage i et ÅBENT TEAMS-møde med landsformand og sekretariatschef.

Ny fordel til FDAs medlemmer
Lexoforms, som tidligere har udbudt webinar til vores medlemmer om GDPR, og FDA har indgået en aftale om samarbejde. Aftalen betyder rabat til FDAs medlemmer.

Fordel til FDAs medlemmer – du kan stadig nå det – konferencen er den 7. april!
Rabatpris til FDAs medlemmer på Copenhagen Future TV Conference – der spares kr. 1.500, - / deltager.

TV2 Play nærmer sig 1 million kunder
TV 2 Play rundede i det sidste kvartal i 2021 900.000 kunder.

Pluto kommer til Danmark 18. maj
En række medier beretter, at Pluto TV vil blive introduceret i Danmark fra den 18. maj. Pluto TV er en reklamefinansieret tjeneste, som efter oplysningerne er gratis for kunderne at tilgå.

Teleankenævnet - omkostninger til sagers behandling
FDA har som følge af hjælp til et medlemsanlæg i en konkret sag henvendt sig til Teleankenævnet for at få en dialog om det omkostningsniveau, som nævnet arbejder med.

-----------------------------------------------------


Nyt fra FDA 2022-5 / udsendt den 4.3
Velkommen til nyt medlem
Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Grundejerforeningen Skovparken i Nyborg som nyt medlem i fællesskabet af brugerejede antenneanlæg.

Copydan Verdens TV og aftale om streaming-betalinger
Foreninger i FDAs medlemskreds er blevet præsenteret for en såkaldt ”Tillægsaftale for selvstændige antenneforeningers udbud af tilvalg og kommercielle streamingtjenester” fra Copydan Verdens TV.

Norlys sælger 35 % af fibernet-selskabet
Norlys har for nylig oplyst, at der er indgået aftale om at frasælge 35 % af ejerskabet i fiberselskabet Norlys Tele.

Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd
Der har i indeværende uge været afholdt møde i Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd.
FDA er medlem i netværket og fungerer tillige som betalt sekretariat.

---------------------------------------------------------

Nyt fra FDA 2022-4 / udsendt den 21.2
Skifte af topchef i DKT A/S
Det er for nylig blevet kendt, at Christian Emborg forlader DKT A/S, hvor han har været ansat gennem de seneste 27 år.

Brugerejede anlæg presses af infrastrukturkonkurrence
Ikke kun TDC Net, men som bekendt også de fleste energiselskaber presser hårdt på med udrulning af fiberinfrastruktur.

-----------------------------------------------------------

Nyt fra FDA 2022-3 / udsendt den 4.2
Medieudspillet fra regeringen er (endelig) kommet
Den 3. februar blev dagen hor kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde regeringens udspil til en kommende medieaftale.

Rammer for udbud af medierettigheder til ligafodbold – FDA til høringsmøde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indkaldt FDA til møde i forbindelse med, at styrelsen er i gang med at behandle en anmodning vedrørende de tilsagn, som regulerer salget af medierettighederne til Dansk ligafodbold.

Debatindlæg af Christian S. Nissen: Mediepolitik uden jordforbindelse
Dette debatindlæg gengives med tilladelse fra Mediawatch, hvor det oprindeligt er bragt den 17. januar i år.
Det er superaktuelt, nu hvor medieudspillet fra regeringen endelig er kommet.
(Kun for FDA-medlemmer).

Sport Live indgår aftale om distribution med Jysk Fynske Medier
Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sport Live, at aftalen omfatter a. 80.000 digitale abonnenter, som fra den 1. marts i kraft af deres aftale med Jysk Fynske Medier kan streame tv-kanalen ubegrænset.

---------------------------------------------------------

Nyt fra FDA 2022-2 / udsendt den 21.1
Status på tv-seening i 2021 – faldet i seertid fortsætter
Tal fra Kantar Gallup, som er gengivet i medierne, viser at seertiden faldt fra 2020 til 2021 og nu er under 120 minutter dagligt. Når det alene gælder den daglige gennemsnitlige live-tv-seening.

---------------------------------------------------------

Nyt fra FDA 2022-1 / udsendt den 7.1
Om bredbåndsadgang i ny opdateret telepolitisk aftale
98 procent af de danske husstande skal være dækket af bredbånd med mulighed for 1 gigabit/s inden 2025.

ABC for antenneanlæg er klar i første version for 2022
FDA er klar med den første version af ABC for 2022 – den er opdateret med de skattemæssige takster.
(Kun tilgængelig for medlemmer af FDA).