FDA Orientering

FDA Orientering er FDAs flagskib over for omverdenen og er branchens eneste fagtidsskrift. 
Tidskriftet distribueres til FDAs medlemmer og abonnenter og udkommer fra 2020 4 gange årligt - i marts, juni, september og december. 

Pr. 2019 er FDA Orientering overgået til udelukkende digital distribution, dog printes blad 4 også i fysisk form og udkommer op til FDA Messen.

Efter et årsværk vil de udgivne blade blive tilgængelige på fda.dk.

Målgruppen er alle, der har med antenneanlæg at gøre i det daglige. Vi formidler viden og holdninger.

Bladet skrives bl.a. af redaktør Kris Vetter, der lægger vægt på, at det er aktuelt med nuancerede og grundige artikler om fællesantenneforhold.
Find kontaktoplysninger på redaktøren på menupunktet til højre.