FDA Forum

Lørdag, 29 september, 2018 - 10:00
Mødet afholdes på Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg fra klokken 09.30 til klokken 15.30.
 
Vi får besøg af Jørgen Steensgaard, administrerende direktør i Waoo, som vil fortælle om hvordan Waoo griber verden an, hvilken retning han ser tendenserne i markedet tage og hvor han ser muligheder for at kunne samarbejde med anlæggene lokalt og med FDA.
Vi har inviteret Jørgen Steensgaard for at han kan give deltagerne et indblik i, hvordan de – med deres plads i markedet og deres ejerskab - ser på verden.
 
Der er lagt følgende (foreløbige) program for dagen:
09.30 – 10.00            Ankomst kaffe/the med brød
10.00 – 10.30            Landsformand Thomas Bak byder velkommen – gennemgår programmet og forestår en kort præsentation af deltagerne.
10.30 – 11.15            Administrerende direktør i Waoo, Jørgen Steensgaard, kommer med et fagligt oplæg.
11.15 – 12.30            Debat og ping-pong med afsæt i Jørgens oplæg
12.30 – 13.30            Frokost og tid til at få snakket på kryds og tværs.
13.30 – 14.15            Oplæg ved Landsformand Thomas Bak under overskriften; FDAs fremtidige rolle.
14.15 - 15.00             Debat på baggrund af oplægget.
15.00 – 15.30            Tak for i dag og kom godt hjem kaffe.
 
Deltagelse i FDA Forum er uden udgifter for den enkelte; omkostninger til forplejning og lokaler dækkes af kontingentet til FDA.
Deltagere skal selv afholde omkostninger til transporten til og fra mødet. Vi opfordrer til samkørsel, for at I holder omkostningerne nede og så er det tilmed hyggeligt og lærerigt at følges med bestyrelsesmedlemmer fra andre anlæg.
 
Af hensyn til planlægning og bestilling er tilmelding nødvendig snarest og senest mandag den 24. september. Brug dette link til tilmelding; http://survey.fda.dk/machform/view.php?id=56147