Nyt spørgsmål til FAQ

Moms af bespisning af bestyrelse ved bestyrelsesmøder?

Regnskab

Kan der løftes moms af bespisning af bestyrelse ved bestyrelsesmøder?

Ja, hvis der er tale om en restaurationsydelse, kan der løftes moms med 75% af momsbeløbet. Ved privat afholdte bestyrelsesmøder er der ingen fradrag jfr. Momslovens § 42 stk. 1 nr. 1.

Hvis der betales et fast beløb, eksempelvis kr. 400 for et privat afholdt bestyrelsesmøde, er der heller ingen fradrag fordi dette beløb er uden moms.