Nyt spørgsmål til FAQ

Lovlige krav fra Banedanmark om flygning af kabler

Teknik

Banedanmark kræver, at vi flytter nogle af vores antennekabler uden omkostninger for dem, fordi der skal udføres anlægsarbejder. Kan Banedanmark kræve det?

Nej, det kan Banedanmark som udgangspunkt ikke, fordi virksomheden ikke er en vejmyndighed.

Der er tale om det såkaldte gæsteprincip, som i al sin enkelthed går ud på, at hvis en antenne-forening vil grave kabler ned i offentlig grund, f.eks. i et fortov, så kan antenneanlægget få tilladelsen, uden at den skal tinglyses.

Hvis der skal udføres et anlægsarbejde, som kræver, at kablerne flyttes, skal antenneforeningen sørge for dette samt betale alle omkostninger, men kun hvis det kræves af en vejmyndighed. Dette følger af Vejlovens § 106.

En højesteretsdom fra 2007 har slået fast, at Banestyrelsen (nu Banedanmark) ikke er en vejmyndighed.