Nyt spørgsmål til FAQ

Lovkrav om 870 Mhz

Teknik

Står der noget sted, at et antenneanlæg skal være ombygget til 870 Mhz, for at være lovligt?

Nej, der er ingen myndighedskrav om, at et antenneanlæg, skal være ombygget til 870 Mhz.Da de første fællesantenneanlæg i Danmark blev etableret i 60’erne vedtog man en lov om de tekniske krav, samt at det offentlige (Post- og Telegrafvæsenet) skulle føre kontrol med anlæggenes tekniske udførelse.

I forbindelse med EU’s generelle liberalisering af telesektoren, bortfaldt denne lov pr. 31.12.1998, men blev pr. 22. januar 1999 afløst af ”Aftalen for FællesantenneOmrådet - AFO. AFO, som privat/frivillig organisation, stiller heller ikke kravet i dens vejledninger.