Nyt spørgsmål til FAQ

Korrekt indberetning af nedgravede kabler?

Teknik

Et af vores medlemmer har sagt, at der er kommet en ny regel, som siger at vi skal kunne levere tegninger over antennekablernes placering. Er det korrekt?

Nej, det er det ikke. Det pågældende medlem forveksler formentlig sin påstand, med reglerne for LedningsEjerRegisteret - LER. Antenneforeninger har alene pligt til at indberette det inte-resseområde, hvor kabler ligger i offentligt areal (fx fortov og/eller veje). Der er derfor ikke tale om, at antenneforeninger er forpligtet til at have tegninger med kablernes nøjagtige placering. Vejledning om hvordan man indberetter et interesseområde findes på www.ler.dk, eller i en FDA-informationsfolder, der kan fås ved at rette henvendelse til FDAs sekretariat.