Nyt spørgsmål til FAQ

Kan en Generalforsamling suspendere en vedtægtsbestemmelse

Vedtægter

Der står i vores vedtægter, at generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kan en generalforsamling beslutte at suspendere en vedtægtsbestemmelse i en kortere eller længere periode?

Nej. Selv om generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, så er der 3 undtagelser:

  1. Lovgivningen: Eksempelvis kan generalforsamlingen ikke lovligt beslutte, at foreningen ikke skal betale ophavsretlige vederlag.
  2. 3. mands ret: Eksempelvis kan generalforsamlingen ikke lovligt beslutte, at der ikke må op- sættes udvendige antenner i den pågældende by.
  3. Hensynet til medlemmerne: Her er generalforsamlingens beslutningskompetence begrænset af a) vedtægterne og b) dagsordenen. Eksempelvis kan generalforsamlingen ikke lovligt beslutte noget, der strider mod vedtægterne. I givet fald må foreningen gennemføre proceduren for vedtægtsændringer. Generalforsamlingen kan heller ikke lovligt beslutte noget, der ikke er anført i dagsordenen.

Det er således 3 a) der gør, at generalforsamlingen ikke lovligt kan beslutte at suspendere en vedtægtsbestemmelse i en kortere eller længere periode.