Nyt spørgsmål til FAQ

Er private antenneanlæg underlagt EU’s udbudsdirektiv

Samarbejdsaftaler

Vi har hørt, at aftaler om levering af internet, telefoni, tv og service til vores antenneforening hører under udbudsdirektivet, hvorfor disse regler skal overholdes:

a) Hvis kontraktsummen ekskl. moms for en fire-årig periode er mellem kr. 500.000 og kr. 1,5 mio., skal der foretages en annoncering forud for ordreafgivelse.
b) Hvis kontraktsummen ekskl. moms for en fire årig periode er over kr. 1,5 mio., skal der foretages EU udbud.

Er det rigtigt?

Nej, EU’s udbudsdirektiv gælder ikke for privat stiftede antenneforeninger. Udbudsdirektivet gælder derimod over for det offentlige, f.eks. for almene boligselskaber/afdelinger, der køber disse ydelser til deres bolignet.