Nyt spørgsmål til FAQ

Er der lovkrav om steriolyd på kanaler der spredes i et antenneanlæg?

Teknik

Vi har et medlem, der siger, at det er et lovkrav, at der skal være stereolyd på alle kanaler der spredes i et antenneanlæg. Er det rigtigt?

Nej, Der findes ingen myndighedsbestemmelser om at der skal være stereolyd på alle kanaler, der spredes i antenneanlæg.

Derimod findes der i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed en bestemmelse om, at der ikke må ændres på en udsendelse. Den skal fordeles uændret og samtidig. Det betyder bl.a., at hvis en udsendelse modtages af anlægget i stereolyd, så skal den også fordeles i anlægget i stereolyd. Ellers ikke.

Her er den relevante bestemmelse i Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed: ”§5, stk. 1 Fordeling i fællesantenneanlæg af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.”