Nyt spørgsmål til FAQ

Anbefalinger fra FDA ved ulovlige tilsluttede

Teknik

Vi har konstateret ulovlige tilslutninger til anlægget. Hvilke anbefalinger/råd har FDA i den forbindelse?

Hvis en husstand selv har tilsluttet sig et anlæg (eller har fået andre til at gøre det) uden at være medlem af antenneforeningen, er der tale om tyveri i Straffelovens forstand (§ 276). Tyveri af tv-signaler er strafbart.

I første omgang anbefales antenneanlægget at dokumentere ulovlighederne med fotografering, så tyveriet kan bevises, hvis der bliver behov for det.

Dernæst anbefales det at forsøge med ”det gode” først. Det vil sige, at der rettes henvendelse til ”gratisten” eller ”gratisterne”, hvor der bedes om betaling for signalforsyning og kontingent med tilbagevirkende kraft - så lang tid tilbage, som der er belæg for i det konkrete tilfælde. Dertil bør medlemskabet bringes i orden, så signalerne kan modtages lovligt fremadrettet.

Hvis betaling nægtes, bør der ske anmeldelse til politiet, som tager sig af den strafferetlige del af sagen. Tilslutningen bør plomberes eller på anden måde gøres utilgængelig – f.eks ved at klippe 15 cm af kablet, så det ikke kan nå frem til tilslutningen.