ERFA-gruppe Stofa

ERFA-gruppe Stofa og ERFA-gruppe Family Mix/Stofa er ved det fælles årsmøde den 2.11.2013 blevet sammenlagt til én fælles ERFA-gruppe med fælles bestyrelse.

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2014 kan ses her.

Referat fra det fælles årsmøde 2013 for de to sammenlagte ERFA-grupper, afholdt den 2.11.2013 kan ses her.

Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 findes på side 5-6 i linket til referatet fra årsmødet 2013.

Den nyvalgte bestyrelse i den nye fælles ERFA-gruppe fremgår af oversigten nederst på denne side. Konstituering finder sted ved det første bestyrelsesmøde, som afholdes torsdag den 5.12.2013, hvorefter der informeres herom.

Historik vedr. de to tidligere ERFA-grupper:

Dokumenter og historik fra de to tidligere ERFA-grupper kan ses i undermenuerne i hovedmenuen til højre, samt her:

Den tidligere ERFA-gruppe Family Mix/Stofa: http://www.fda.dk/stofa/den-tidligere-erfa-gruppe-family-mix-stofa

Den tidligere ERFA-gruppe Stofa: http://www.fda.dk/erfa-grupper/den-tidligere-erfa-gruppe-stofa

 

Peter Madsen - Bestyrelse Rædersvej 15
6000 Kolding
Telefon 75 50 21 18
Mobil 23 32 07 67
Arne Rohde - Suppleant Vordingborgvej 414 Dalby
4690 Haslev
Telefon 56 39 83 40
Mobil 40 19 01 64