FDA Orientering nr. 4

Leder: Det er aldrig for sent at give helt op, men ofte er det for tidligt!

Af Carsten Karlsen Landsformand

Jeg har ikke mødt ret mange slutbrugere (husstande), som ikke er glade for den service, de får fra den lokale antenneforening – og altid har været det. Vel er der brugere, som i den travle hverdag ikke tænker over, hvor de får deres signalforsyning fra - undtaget naturligvis, når den ikke virker! Så skal de nok finde telefonnummeret på formanden eller den tekniske ansvarlige.

Men hvor ofte bliver vi forstyrret – og vil vi det ikke også gerne i en eller anden grad?

Heldigvis kan langt den største del af opgaverne i et signalforsyningsanlæg uddelegeres til samarbejdspartnere, der er dedikeret til opgaven.

Derfor kan det at drive bestyrelsesarbejde i et antenneanlæg forblive en spændende op­gave. På godt jysk hedder det vist Work smarter, not harder.

Den digitale udvikling foregår i et langt højere tempo, end vi tidligere var vant til, derom ingen tvivl. Det stiller større krav til den informationsmængde, der skal bearbejdes i bestyrelserne. Og der skal træffes flere og helst de rigtige beslutninger på medlemmernes vegne.

Fordelene ved at være mange i ”samme båd” skal vi udnytte optimalt.

Grundlæggende har vi de samme udfordringer. Men vi skal være endnu mere åbne over for vore kolleger. Vi skal lære af de gode eksempler, der fungerer. Det kræver, at vi alle yder en ekstra indsats over for hinanden i fællesskabet.

Såfremt vi formår at udnytte ressourcerne, som ligger i fællesskabet (viden, indsigt, løsningsmuligheder, fælles indkøb etc.), vil vore medlemmer (Hr. og Fru Danmark) fortsat være godt tjent med den lokale antenneforening, både hvad angår kvalitet, pris og lokal service. Det sidste er et meget vigtigt parameter, som ingen andre bør kunne slå os på.

Den lokale, gode og hurtige service, som altid har kendetegnet de lokale antenneforeninger, skal fortsat være et vigtigt konkurrenceparameter. Så længe vi kan honorere et flertal af vore medlemmers ønsker og behov for tv, bredbånd og telefoni til en fornuftig og konkurrencedygtig pris, vil der være et behov for en antenneforeningsbestyrelse, der vil hjælpe dens medlemmer, og vil sikre, at medlemmerne får mest muligt for pengene i deres non-profit-forening.

Jeg tager hatten af for alle jer bestyrelsesmedlemmer, både de, der har været med igennem alle årene, og som vi kan takke for det, vi har i dag, samt de nye med mod på sammen med jer at gøre en forskel, der kan mærkes.

Der er fortsat meget at gøre, men også mange muligheder. Sammen med det øvrige FDA, gode samarbejdspartnere og leverandører glæder vi os til at præsentere dig for nogle af fremtidens muligheder i forbindelse med den kommende FDA Messe i Aarhus den 31. oktober og 1. november.

Den bliver et besøg værd for hele foreningens bestyrelse. Jeg glæder mig til at byde jer velkommen.