FDA Orientering nr. 2

Lederen: TV2 i den mediepolitiske rodekasse

FDAs kompetencer og fiberring lokkede nyt medlem

Generalforsamling nedsatte bestyrelsens honorarer med 100.000 kr.

Mindre medlemstab end ventet ved farvel til TV3

Bedre forsikring af bestyrelsesansvar

Styrelse mener at alle tv-kanaler skal sendes digitalt

Tilslutningspligter til antenneanlæg afskaffes

Otte nye danske tv-kanaler i 2012 

Antennelaug lægger tv-kanaler i mange små pakker

Mere konkurremce mellem børnekanaler

Busser forstyrrer tv-billederne i kabel-tv net

YouSee forklarer baggrunden for YouSee Ready-ordningen

 

LEDER: TV2 i den mediepolitiske rodekasse

Ved Poul Juul, landsformand for FDA

Det er ude af trit med tiden, at staten ejer og driver Danmarks to største tv-stationer. Måske skal vi stadig have en statslig Danmark Radio som et af Danmarks kulturelle fyrtårne med opgave at vogte dansk sprog og kultur. Men at Danmarks største bureau for salg af tv-reklamer, TV2, skal være statsejet savner en rigtig god forklaring.

Lukkede regnskaber

Med al respekt for vore mediepolitikere og Kulturministeriet er der intet i den måde, de er udvalgt på, der sigter på at gøre dem til topledere i en milliard-virksomhed på medieområdet.

TV2 som aktieselskab med staten som eneejer er en uskøn skabning. TV2 har lige tabt en sag ved Højesteret om ulovlige rabatter på reklamer. TV2 har en række erstatningskrav hængende over sig fra konkurrenter. TV2s betalingsvilkår skal godkendes af EU. TV2 kan tilsyneladende ikke klare sig uden tilskud. I hvert fald siger politikerne, at vi alle skal til lommerne for at betale for TV2s hovedkanal, der har været gratis siden starten i 1989.

Måske har politikerne ret, men i modsætning til normale statsvirksomheder har offentligheden ingen adgang til de regnskaber, som skal synliggøre TV 2 behov. Fordi staten driver TV2 som et aktieselskab. Erfaringen viser i øvrigt, at det altid er muligt for en dygtig ledelse at overbevise politikerne om, at de har brug for flere penge.

Avanceret principløshed

I januar 2009 traf mediepolitikerne ”den endelige beslutning” om brugerbetaling på TV2s hovedkanal. I marts 2011 har politikerne truffet endnu en endelig beslutning om det samme, men med et andet indhold. Den første beslutning er endnu ikke godkendt i EU. Den nye beslutning skal også godkendes af EU.

I 2009 påstod en række konkurrenter, at TV2s indtjening ville stige i de kommende år. Det ser ud, som om de får ret.

I 2009 foreslog FDA, at politikerne i stedet for bruger- eller abonnementsbetaling, som det nu så smukt hedder, tog penge fra medielicensen. Det har vi foreslået igen i 2011. Men fortsat uden resultat. Det forlyder, at årsagen er, at det strider mod regeringens skattestop. Hvis det er rigtigt, betyder det, at skattestoppet er til hinder for en fornuftig, ubureaukratisk finansiering, men ikke til hinder for, at vi skal betale mere i bruger- eller abonnementsbetaling. Det er den slags avanceret principløshed, der gør det svært at se en linje i mediepolitikken.

Bidrager til inflationen

I 2009 skulle alle TV2-seere fra 2012 undtagen de, der kun har betalingsfrie kanaler, betale 300 kr. om året for TV2.

Efter det seneste forlig har politikerne annonceret en pris på 10-12 kr. om måneden. Det lyder ikke af meget, men når der kommer moms og distributionsafgifter på, kommer vi op på 200 kr. om året, altså lidt mindre end 2009-priserne som var 300 kr. om året. Hvis antenneforeningen køber TV 2 hos en distributør, kommer der også dennes fortjeneste på. Det er i øvrigt utroligt, at politikere udsender ”forbrugerinformation” med priser uden moms og distributionsafgifter.

Det korte af det lange er, at politikerne nu har givet grønt lys for en prisstigning på mindst 15 %, hvis forbrugerne vil modtage TV2 sammen med en i øvrigt betalingsfri grundpakke. Og prisstigning på mindst 5 % på en fuldpakke til ca. 4.000 kr. om året. Det er procenter, der langt overstiger forbruger- og nettoprisindekset, som forventes at stige med godt 2 %. Dermed leverer TV2-betalingen også et selvstændigt bidrag til den inflation, som politikerne også siger, de bekæmper.

YouSee gav i 2008 udtryk for, at det ville acceptere, at TV2 fik 10 kr. om måneden i brugerbetaling. TV2 ønskede 25 kr. om måneden. Nu er vi havnet midt i mellem. Er det i virkeligheden sådan, at mediepolitikken på tv-området aftales med YouSee?

Grund- og rodepakke

I mediepolitikken tales om must carry: Det er de kanaler, alle antenneanlæg som minimum skal distribuere.

I antenneforeningerne og hos distributørerne taler vi om grundpakker. De burde kun indeholde betalingsfri kanaler. Men der har sneget sig besynderligheder med ind i begrebet grundpakke.
Man må godt i en grundpakke, der minimalt skal indeholde must carry-kanaler, samtidig sende betalingskanaler, der koster op til ca. 25 kr. pr. kanal pr. måned. Derfor har YouSee anbragt TV3 og Kanal 5 i sin grundpakke.

Nu bliver TV2 som betalingskanal nok også lagt ind i YouSees grundpakke og fordyrer den yderligere. Vi ved ikke, hvad YouSee betaler for TV3 eller Kanal 5. FDA har foreslået Viasat at stille TV3 gratis til rådighed for antenneforeningerne, men det vil Viasat ikke. For den er ikke gratis, heller ikke for YouSee, siger Viasat.

Prisværn fjernes

Det ligner en tanke, at politikerne skaber plads til betalingskanaler i en grundpakke, der burde være forbrugernes værn mod høje priser. Det ligner en tanke, at der hermed skabes mere indtjening til en statslig kanal.
Derfor lyder det hult, at mediepolitikerne kræver billigt tv til borgerne, f.eks. i form af fritvalgskanaler, men samtidig sørger for, at en statsvirksomhed kan opkræve store ekstra beløb fra borgerne.

I mediepolitikken taler man om ”public service” som begreb og mantra.

DR har en masse public service forpligtelser, som bliver betalt gennem medielicensen. TV2 har også public-service forpligtelser. Fra 2012 får vi så den besynderlige situation, at en kanal med public service forpligtelser, ikke skal være must carry.

TV2 skal slås for placeringen

Antenneforeningerne og FDA har altid haft det godt med TV2. Det har vi stadig.
Det er ikke TV2, vi er utilfredse med. Det er TV2s ejere.

Vi havde gerne set, at TV2 stadig kunne ligge som en gratis-kanal i grundpakkerne. Nu må TV2 på linje med andre kanaler slås for sin placering.
Det ændrer ikke på vores motto for 2011: Nej tak til flere omkostningskrævende kanaler. Ja tak til forbedring af kvaliteten af de kanaler, vi allerede har.