Oprettet den 14-09-2018

Kære medlemmer,


FDA Forum - Du kan stadig nå at sikre dig en plads
Du kan stadig nå at sikre dig en plads til FDA Forum om ca. 14 dage i Skanderborg. Kom og hør hvordan Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo, ser på vores branche – og nok også på muligheder for at arbejde sammen med brugerejede antenneanlæg.

Tid og sted:
Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.
Kl. 9.30-15.30

Oprettet den 04-09-2018
Invitation til FDA Forum 2018
 
Kære Modtager,
 
Denne invitation modtager du, fordi jeres anlæg er en del af fællesskabet i FDA, Forende Danske Antenneanlæg.
 
Det er en stor fornøjelse, at jeg på vegne af Hovedbestyrelsen kan fremsende invitation til møde i FDA Forum lørdag den 29. september 2018.
 
Mødet afholdes på Restaurant Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg fra klokken 09.30 til klokken 15.30.
 
Oprettet den 31-08-2018
Oprettet den 22-08-2018

Kære medlemmer,

 
Sekretariatet er nu ved at være fuldt bemandet ovenpå sommerens ferie-afvikling
Nyt fra FDA vil derfor også komme tilbage i sin nogenlunde fast gænge indenfor de nærmeste uger. Her kommer vi lige med en superkort udgave, fordi vi har et par hastere….
 
Fang Cancellara – på cykel!

Oprettet den 01-06-2018

Kære medlemmer,


Fda.dk og webinfo.fda.dk fungerer nu fuldt ud igen!
De komplikationer, – OG GENER – som desværre opstod i forlængelse af omlægningen af det webhotel fda.dk ligger på, ser nu heldigvis ud til at være håndteret. Vi regner derfor med at alt nu igen fungerer som det burde.

Skulle I mod forventning stadig opleve problemer, så kontakt os endelig.
 
Bredbåndspuljen - igen

Oprettet den 26-04-2018

Kære medlemmer, 

 
Roadshow 2018 – tak for sidst, plancher og evaluering
Vi vil gerne takke alle jer, der deltog i de 6 evalueringsmøder i de to foregående uger. For FDA var det meget givtige møder, det håber vi også at det var for jer!

Oprettet den 20-04-2018

Kære medlemmer,


Velkommen til et nyt FDA-medlem.
Vi har fornøjelsen at byde velkommen tilbage i FDA til ChristiansfeldNet.
Anlægget har tidligere været medlem og vi er glade for at have jer tilbage i fællesskabet!

TAK FOR SIDST

Oprettet den 13-04-2018

Kære medlemmer, 


ANBEFALINGER i forbindelse med afregning af Copydan Verdens TV
FDA har nu fået juridiske afklaringer på de forskellige muligheder, anlæggene har i forhold til at agere over for Copydan Verdens TV i forbindelse med betalingen af opkrævningerne for 2018.

Oprettet den 09-04-2018

Sider