Oprettet den 27-08-2012

FDA planlægger udgivelse af informationsfolder om HF utætte installationer
800 MHz problematikken, populært kaldet 4G netværkets anvendelse af den luftbårne frekvens 790-862 MHz tager for alvor sin begyndelse pr. 1. januar 2013. Fra den 1.2.2013 udrulles 4G-netværket og de reelle konsekvenser det medfører, kan vi kun gisne om på nuværende tidspunk. Men fakta er, at kravet til HF-tætte husstandsinstallationer ikke bliver til at komme uden om, hvis man vil sikre sig så godt som muligt mod forstyrrelser udefra.

Oprettet den 13-08-2012

Ny sportskanal
Endnu en ny sportskanal ser dagens lys. Canal8 Sport, en søsterkanal til Canal9, går for første gang i luften i dag mandag den 13. august.

Canal8 Sport er en rendyrket sportskanal, med bl.a. Ultimate Fighting, tennis, motorsport, fodbold (Serie A, Superligaen, Europa League, og den Hollandske Æresdivision) på repertoiret.

Oprettet den 03-08-2012

Ny sekretariatschef tiltrådt
Det er med stor glæde, at jeg kan informere jer om at FDAs nye sekretariatschef, Bjarne Ziegler, er tiltrådt pr. 1. august.
Både sekretariatet og undertegnede har set frem til,  at vi fik en daglig leder på kontoret i Nykøbing Sj.

Oprettet den 26-07-2012

Læs pressemeddelelsen her

Bjarne Ziegler

 

Oprettet den 23-07-2012

FDA ansætter ny sekretariatschef
Fra 1. august 2012 har FDA ansat den 53-årige Bjarne Ziegler som ny sekretariatschef.

Oprettet den 03-07-2012

Konkurrencerådets afgørelse i forhold til den kommercielle distributionsaftale udarbejdet af FDA og Viasat igennem konkrete og reelle forhandlinger i 2009
Forhistorien kort:

Retten til at vise kanaler i antenneanlæg beror på en aftale mellem på den ene side kanalleverandøren og på den anden side et antenneanlæg. Al den stund at den leverandør, antenneforeningen samarbejder med, har aftaler med Viasat om at måtte distribuere Viasats kanaler (TV3, TV3+, TV3 Puls osv.), er det problemfrit for antenneforeningen.

Oprettet den 27-06-2012

Viasat overtræder påbud i konkurrencesag
Problematikken omkring bl.a. det at have Boxer TV samtidig med Viasat og dermed nødvendigheden af at indgå en kommerciel aftale har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu forholdt sig til i  den afgørelse, som er truffet i dag onsdag den 27. juni 2012.

KFST hæfter sig specielt ved punkt 3.1, som betyder, at antenneforeningerne reelt skal betale for en Viasat TV pakke til medlemmer, der ikke ønsker at købe denne, hvilket udgør en overtrædelse af Konkurrencerådets påbud af 30. september2009.

Oprettet den 20-06-2012

Skattepligt af fee?

En af vore medlemsforeninger har haft rettet henvendelse til SKAT og bedt om et bindende svar, om de er skattepligtige af modtaget fee.

Konkret er der tale om en aftale mellem Dansk Kabel TV og en medlemsforening, ud fra hvilken medlemsforeningen får udbetalt en fast procentdel af Dansk Kabel TV’s abonnementsomsætning for salg af bredbåndsforbindelser til foreningens medlemmer.

Oprettet den 19-06-2012

TDC anker ikke dommen

Den i Nyt fra FDA 17-2012 omtalte Østre Landsrets dom af 23. marts 2012 er ikke blevet anket af TDC.

TDC og de bl.a. dermed koncernforbundne selskaber YouSee og Dansk Kabel TV synes hermed at have accepteret, at de ikke kan modsætte sig, at de også i tilfælde, hvor de alene i kraft af aftaler med antenneforeninger råder over netforbindelser, er forpligtet til at give andre operatører adgang til denne forbindelse.

Oprettet den 15-06-2012

HUSK! Ansøgning om tilbagebetaling af vederlag for ”Start forfra” for 2012
I Nyt fra FDA nr. 24 gjorde vi opmærksom på, at antenneforeninger, der ikke har eller ikke kan etablere Start forfra, kan få refunderet betalte vederlag for Start forfra for 2012 fra Copydan Verdens TV.

Der er deadline for at indsende ansøgningsskemaet den 22.6.2012.
I kan finde ansøgningsskemaet her.

Sider