Oprettet den 10-10-2012

Medieaftalen for 2012-2014
Der er tirsdag den 9. oktober indgået et bredt medieforlig for de kommende 2 år.

Aftalen indebærer bl.a. at must carry-forpligtigelsen fremadrettet kun omfatter Folketingskanalen, DR1Syn (synstolkning) samt Tegnsprogskanalen i tidsrummet 17:00.20:00 (et samarbejde imellem DR og TV2 Danmark A/S).

Oprettet den 05-10-2012

Landsmødekompendiet er d.d. udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer i FDAs medlemsforeninger

FDAs hovedbestyrelse har i år valgt at udsende landsmødekompendiet i elektronisk form til alle bestyrelsesmedlemmer i alle foreninger, så alle får mulighed for at orientere sig om indholdet til det kommende Landsmøde.
Ved ikke at udsende landsmødekompendiet i fysisk form vil FDA spare alene i portoomkostning 16.000 kr., hertil kommer udgifter til tryk af et stort oplag af kompendiet.

Oprettet den 03-10-2012

Strukturudvalget søger valgudvalg
Som en del af Strukturudvalgets oplæg til ny struktur i FDA, skal der op til dette års Landsmøde,  udpeges et midlertidigt valgudvalg til at varetage opgaven med at få opstillet kandidater til en evt. ny bestyrelse, såfremt strukturudvalgets forslag vedtages på det kommende Landsmøde den 4.november 2012.

Oprettet den 24-09-2012

HUSK - frist for anmeldelse af delegerede til Landsmødet
Vi minder om at fristen for at anmelde delegerede til årets Landsmøde er nu på fredag den 28.9.2012 for at have stemmeret.
FDAs sekretariat skal modtage en udfyldt gul foreløbig stemmefuldmagtsblanket i udfyldt tilstand med de delegerede, som skal tilmeldes Landsmødet.

Oprettet den 19-09-2012

Frist for indsendelse af forslag og opstilling af kandidater  i forbindelse med det kommende Landsmøde
Fredag den 21. september er sidste frist for modtagelse af forslag til Landsmødet.

Dvs. at et evt. forslag, som du vil have til afstemning ved årets Landsmøde den 4. november, skal være sekretariatet i hænde senest  fredag den 21.9.2012. Kl. 14:00
Du er velkommen til at sende dit forslag som elektronisk post på: mie@fda.dk

Oprettet den 10-09-2012

MEGET VIGTIG INFORMATION - Fradrag af elafgift til staten
Et gammelt ordsprog lyder: Af skade bliver man klog, men sjælden rig, hvilket i langt de fleste tilfælde også er så sandt som det er sagt.

Forleden blev jeg bekendt med en antenneforening, der var kommet for skade ikke at have fratrukket de energiafgifter med flere, som de iflg. vores ellers ganske udmærkede og nyttige Antenneforeningens ABC var berettiget til.

Oprettet den 05-09-2012

FDA.dk kører igen
FDAs hjemmeside er efter massive problemer oppe at køre igen.
Dette indebærer også at alle igen kan logge på vores websystem og at både Programinformation og FDAvisen også kører på jeres respektive hjemmesider.

Vi beklager de gener, som nedbruddet har haft medført og vi kan orientere om at vi undersøger mulighederne for webudbydere, for at sikre at den slags nedbrud ikke igen sker.

Oprettet den 05-09-2012

IT-udfordringer
Vi har udfordringer med vores web-hotel som hoster FDAs hjemmeside. Leverandøren har haft problemer med en server, hvilket har bevirket at vores hjemmeside skiftevis har været nede/oppe, helt væk, men nu atter er tilbage, men med den krølle at du som bruger  i øjeblikket, ikke kan logge ind på web-info delen.

Oprettet den 05-09-2012


Link til Strukturudvalgets endelige rapport

Som lovet i sidste nyhedsbrev følger her link til den endelige rapport fra Strukturudvalget: KLIK HER

Bemærk venligst at linket er midlertidigt, da vi desværre stadig har tekniske vanskeligheder med vores egen hjemmeside. Rapporten vil senere blive flyttet over på FDAs egen hjemmeside under "Dokumenter".


Med venlig hilsen

Oprettet den 05-09-2012

Strukturudvalgets endelige rapport
På det ekstraordinære Landsmøde i januar 2012 blev det besluttet at nedsætte et Strukturudvalg, som fik til opgave at komme med forslag til en ny organisationsstruktur, se på ledelsesopbygningen samt gennemse og komme med forslag til sekretariatets opgaver. 

Udvalgets arbejde i perioden maj-august 2012 har udmøntet sig i rapporten ”Fra ord til handling”. Link til rapporten i sin fulde længde vil blive udsendt mandag den 3. september grundet tekniske problemer hos vores udbyder.

Sider