Oprettet den 22-11-2012

Sidste Chance for bestilling af 800 MHz folder!

FDA har nu trykt og solgt ikke mindre end 130.000 foldere om 800 MHz problemerne, og vi gør klar til 3. og sidste oplag i denne omgang.

Har din forening ikke fået bestilt denne folder endnu, så er det sidste chance i denne omgang.

Oprettet den 18-11-2012

Landmødet 2012
Landsmødet 2012 blev afviklet i god ro og orden, med en meget kompetent dirigent, Anne Henriksen, Advokat med møderet for Lands- og Højesteret, samt partner i advokatfirmaet Vingaardshus i Ålborg.
I min beretning kunne jeg med stolthed sige at det går godt i FDA, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget har arbejdet hårdt for at få bragt FDA økonomisk og personalemæssigt på fode igen.

Økonomi

Oprettet den 14-11-2012
Clement Kjærsgaard fanger publikums opmærksomhed

Tak til alle for en fantastisk FDA-Messe 2012.

Med mere en 30% flere besøgende end nogensinde på den netop afholdte FDA-messe,  er det svært at være utilfreds.
FDA har tilsvarende fået positive tilkendegivelser fra udstillerne om, at de har haft besøg af rigtig mange på standene.

Tak for opbakningen til alle!
Der vil snarrest komme meget mere om Messen i form af artikler, reportager, og billeder.

 

Oprettet den 29-10-2012

FDA Messen nærmer sig!
Nu er der ikke mange dage til, at FDA Messen løber af stablen og vi glæder os til at byde jer velkommen til nogle forrygende dage på Hotel Legoland.
Her vil vi præsentere et fantastisk program for jer, både i selve messeområdet og i konferencelokalerne.

Åbningstider på FDA Messen er:
Fredag den 2.11.2012 kl. 13.00-18.00
Lørdag den 3.11.2012 kl. 10.00-16.00

Måltider på Hotel Legoland er:
Frokost fredag kl. 12.00-14.00
Middag fredag kl. 19.30

Oprettet den 25-10-2012

Følgebrev og pressemeddelelse til 800 MHz-folderen
Hermed sender vi link til et udkast til følgebrevet der kan udsendes sammen med folderen og link til en pressemeddelelse.
I næste uge forventer vi herudover at have en online-pdf-udgave klar af folderen til foreningernes hjemmesider.

Oprettet den 25-10-2012

SE køber Stofa

SE offentliggjorde i dag at man har indgået aftale om et køb af Stofa med Stofas svenske ejer, Ratos.
Købet beløber sig til 1,9 mia. kr.

Opkøbet er betinget af en godkendelse fra SE’s repræsentantskab samt konkurrencemyndighederne.

Læs mere om købet her: http://www.se.dk/Privat/Om-SE/Presse/Pressemeddelelser/2012-10-24-SE_koeber_Stofa

Oprettet den 22-10-2012

Til medlemmer der har en samarbejdsaftale med Dansk Kabel TV om Internet/IP-telefoni

Som det formentlig  er jer bekendt har YouSee valgt at udsende en skrivelse, hvor i de redegør  for, at det juridiske
ansvar for de kontrakter/aftaler der er indgået imellem jer som forening og Dansk Kabel TV,  er overdraget til
YouSee.
Iflg. de kontrakter jeg har set, er der intet til hinder for at Dansk Kabel TV kan overdrage disse kontrakter,
men jeg mener principielt at informationen om dette,  som minimum burde komme fra Dansk Kabel TV som den part

Oprettet den 12-10-2012

Opstilling af kandidater til ny bestyrelse i FDA ifm. ny struktur
Strukturudvalget har udpeget et valgudvalg, hvis opgave det er at finde kandidater til en ny bestyrelse, såfremt strukturudvalgets forslag vedtages på det kommende landsmøde.

Valgudvalgets medlemmer er:
Bernt Freiberg, Tune Kabelnet
Henrik Larsen, Nykøbing Sjælland Antenneforening
Peder Pedersen, Grundet Antenneforening.

Valgudvalget beder derfor interesseret personer om at indsende en ansøgning til opstilling til valg til ny bestyrelse og beskrive følgende:

Oprettet den 10-10-2012

Medieaftalen for 2012-2014
Der er tirsdag den 9. oktober indgået et bredt medieforlig for de kommende 2 år.

Aftalen indebærer bl.a. at must carry-forpligtigelsen fremadrettet kun omfatter Folketingskanalen, DR1Syn (synstolkning) samt Tegnsprogskanalen i tidsrummet 17:00.20:00 (et samarbejde imellem DR og TV2 Danmark A/S).

Oprettet den 05-10-2012

Landsmødekompendiet er d.d. udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer i FDAs medlemsforeninger

FDAs hovedbestyrelse har i år valgt at udsende landsmødekompendiet i elektronisk form til alle bestyrelsesmedlemmer i alle foreninger, så alle får mulighed for at orientere sig om indholdet til det kommende Landsmøde.
Ved ikke at udsende landsmødekompendiet i fysisk form vil FDA spare alene i portoomkostning 16.000 kr., hertil kommer udgifter til tryk af et stort oplag af kompendiet.

Sider