Oprettet den 26-08-2013

Efterårets Roadshows nærmer sig!
 

Oprettet den 20-08-2013

PRESSEMEDDELELSE

Lovpligtig digital postkasse til virksomheder og foreninger


Emner: Digitalisering
Inden 1. november 2013 skal alle med et CVR-nummer oprette en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk.dk/postkasse. Postkassen til virksomheder, foreninger mv. vil spare skatteyderne for knap 400 mio. kr. om året.

Oprettet den 04-07-2013


Tilslutningspligten ophører pr. 31.12.2013

Som tidligere omtalt i Nyt fra FDA, har Miljøministeren nu med nedenstående bekendtgørelse, bestemt at tilslutningspligten endeligt afskaffes med udgangen af 2013. (31.12.2013)

Oprettet den 11-06-2013

Få mere i rente – uden ekstra omkostninger
Nu er der godt nyt for antenneforeninger som gerne vil have noget for pengene. FDA og Mybanker.biz har indgået en aftale, der sikrer antenneforeninger et gratis abonnement hos Mybanker.biz.

De fleste oplever, at selvom der står 100.000 kroner eller mere på foreningens konto, så er forrentningen ringe.  Det vil FDA gerne være med til at ændre på, og vi har indgået en særlig aftale med Mybanker.biz.

Oprettet den 07-06-2013

Kommunikationskonsulent Kim Breiner Ottobrøker og undertegnede, havde den store oplevelse at være til konference om Fremtidens TV, en konference der var arrangeret af GlobalConnect, og med mange interessante indlæg og synspunkter.
Kim har i den forbindelse begået en lille artikel som kan læses nedenstående, og endelig er der vedlagt et link til alle indlæggene fra konferencen.
Med dette vil Kim og jeg ønsker alle en rigtig god og solrig weekend.

Venlig hilsen

Carsten Karlsen, landsformand

Oprettet den 03-06-2013

Syd Energis lige (u)lovlige markedsføringstricks har nu resulteret i en bøde på 100.000 kr.
Ved at lokke lokale ildsjæle (foreningsformænd for bl.a. idrætsklubber, borgerforeninger osv.) til at være sælgere ude i lokalområderne, for til gengæld at få 750 kr. for hver kunde, de kunde overtale til at købe SE Fiber til den forening, som de repræsenterede, har SE klart overtrådt loven om god markedsføringsskik.

Oprettet den 23-05-2013

Meget kunne tyde på, at tilslutningspligten til antenneforeninger definitivt afskaffes pr. 1.1.2014, idet der nu er fremlagt en bekendtgørelse om samme, hvor høringsfristen er 10.

Oprettet den 30-04-2013

Antenneforeningens ABC i ny udgave! 

Skat og Økonomiudvalget v. Michael Nielsen, Møllegårdens Antennelaug, har opdateret Antenneforeningens ABC, så den indeholder gældende satser for indeværende år.

Oprettet den 04-04-2013

Tilslutningspligtens ophævelse er i dag blevet lovbestemt i Folketinget - og den endelige dato for tilslutningspligtens ophør vil senest blive 1. april 2015, som FDA har plæderet for over for miljøminister Ida Auken. FDA er meget tilfreds med, at ministeren har lyttet til FDAs indstilling og har bibeholdt den af FDA ønskede 3-årige udfasningsperiode til gavn for antenneforeninger med særlige behov.

Grundlag for ophævelse af tilslutningspligten
I lovforslaget beskrives formålet med ønsket om ophævelse af tilslutningspligten således:

Sider