Oprettet den 10-11-2015

Ny landsformand i FDA
FDA afholdte søndag den 1. november det årlige landsmøde i Aarhus.
Her var der ifølge vedtægterne valg til landsformandsposten.

Oprettet den 28-10-2015
Stil spørgsmål til fredagens konference paneldebat vedr. frit valg
Hvad enten du deltager i fredagens konference eller ej, så har du mulighed for at stille et spørgsmål til panelets deltagere.
Oprettet den 16-10-2015

Copydan Verdens TV – priser for 2016
Du kan nu på Verdens TVs hjemmeside,  se priser for henholdsvis Stofa, YouSee og Selvstændige (Foreninger med eget TV-udbud) antenneanlæg for 2016.

Oprettet den 15-10-2015
Frit leverandørvalg i almennyttige boliger?
Folketinget havde første arbejdsdag i går tirsdag den 6. oktober, og i den forbindelse blev der fremlagt et lovprogram indeholdende forskellige lovforslag, som er en form for køreplan for hvilke lovændringer der er prioriteret i det kommende folketingsår. Af de fremlagte lovforslag er der bl.a. nedenstående, som omhandler beboere i almennyttige boligforeninger, eller som tilsvarende er omfattet af lov om leje og lov om leje af almene boliger. 
Oprettet den 14-10-2015

YouSee og Copydan priser for 2016 vedr.regionsudbud
FDA har fra Salgsdirektør i YouSee, Finn Ørting fået oplyst følgende om årsagen til prisstigningerne for 2016 på vederlaget til Copydan Verdens TV i forhold til YouSees regionsudbud.

Oprettet den 13-10-2015

Kampvalg om landsformandsposten i FDA
Der er umiddelbart lagt op til et kampvalg,  om landsformandsposten på dette års landsmøde.

Oprettet den 09-10-2015

Sekretariatschefen fortsætter som sekretariatschef frem til landsmødet 2015
Oprettet den 09-10-2015


FDAs sekretariatschef fratræder med omgående virkning.

Grundet manglende opbakning fra et flertal i hovedbestyrelsen til mit fortsatte arbejde som deltidssekretariatschef på FDAs sekretariat, har jeg som en konsekvens af dette, meddelt hovedbestyrelsen min opsigelse pr. d.d.
Oprettet den 09-10-2015
Personaleændring på Sekretariatet
En enig hovedbestyrelse har besluttet at opsige samarbejdet med Tina Boye pr. 31.8.2015. De arbejdsopgaver der hidtil er udført af Tina, fordeles fremadrettet på sekretariats øvrige medarbejdere og ved brug af ekstern bistand.
Oprettet den 09-10-2015

Sider