Oprettet den 19-07-2019

Kære medlemmer,



Aftale om web-player og digitale tv-tjenester mellem Copydan Verdens TV og FDA
Efter et langt forhandlingsforløb har FDA nu indgået en aftale med Copydan Verdens TV om web-player og digitale tv-tjenester.

Aftalen giver de selvstændige antenneforeninger adgang til den fulde palette af digitale tv-tjenester og den fastlægger vilkårene for disse nye tjenester.

Dermed skaber FDA sammen med Copydan Verdens TV rammerne for de nye muligheder, som de brugerejede antenneanlæg i stigende tal gerne vil udnytte.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med