Oprettet den 18-03-2019

Kære medlemmer,

FDA har modtaget en række høringer
Vi beskriver dem kort hver især herunder og opfordrer de anlæg, som har lyst til at bidrage til at vende tilbage til os. Det er en mulighed og på ingen måde et krav til jer.
 
FDA har modtaget høring om LER
Styrelsen for Datasikkerhed og Effektivisering har i indeværende uge udsendt en høring af udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Ikke medlem / Ikke logget ind

Meld dig ind i FDA, og få alle fordelene med