Oprettet den 20-09-2019

Kære medlemmer,


Møder siden sidst
Thomas Bak deltog i Internetdagen, og sammen med næstformand Per Theisen deltog han også i den inspirationsdag, som DKTComega & Teledan-Witronic A/S havde indbudt til i både Vordingborg og i Fredericia – FDA var med på det sidstnævnte møde.

På Inspirationsdagen var der en bred palette af præsentationer, mest af en teknisk karakter – men ikke kun.

Oprettet den 14-09-2019

Kære medlemmer,

 

Møder siden sidst

Tirsdag var der mediepolitisk konference på Christiansborg, hvor Landstingssalen var rammen om dagens mange indlæg og debatter.

For mange af deltagerne var der helt sikkert set frem mod det indlæg, som Kulturminister Joy Mogensen skulle komme med. Hvis man havde sat næsen op efter nogle mere konkrete elementer og antydningsvise bud på udspil og eller løsninger, stod man noget uforløst tilbage efter ministerens retorisk flotte indlæg.

Oprettet den 14-09-2019
Oprettet den 06-09-2019

Kære medlemmer,

 

Indkaldelse til FDA Landsmøde og invitation til FDA Messen
I dag er der fra sekretariatet udsendt indkaldelse til årets FDA Landsmøde samt invitation til FDA Messe og Konference 2019 til alle FDAs medlemsanlæg.

FDA Messe og Konference løber af stablen:
Fredag den 1. november kl. 10.00-18.15
Lørdag den 2. november kl. 10.00-15.00

FDAs Landsmøde er på programmet efter FDA Messens afslutning: 
Lørdag den 2. november 2019 kl. 15.00-ca. 19.00

Oprettet den 30-08-2019

Kære medlemmer,


 
Møder siden sidst
Landsformand og Sekretariatschef har sammen holdt møder med Fibia og med YouSee i denne uge.

Mødet med Fibia kan ses opfølgning på tidligere møder. Begge parter orienterede om hvad der er sket – og sker – og så var der en spændende snak om, hvordan hver af parterne ser på den intense udrulning af fiberinfrastruktur, herunder hvordan det stiller de brugerejede antenneanlæg og hvilke muligheder de fremadrettet har.

Oprettet den 23-08-2019

Kære medlemmer,


Møder siden sidst
I denne uge er der for alvor kommet gang i hjulene ovenpå sommerperioden.
Landsformand og sekretariatschef har sammen holdt møder med Sport Live – med Rettighedsalliancen og med Erhvervsstyrelsen og sekretariatschefen har deltaget i et møde i Dansk Erhvervs mediepolitiske arbejdsgruppe.

Oprettet den 10-08-2019

Kære medlemmer,Streaming vinder i stigende grad terræn

Vi starter med en nyhed som slet ikke er ny; streaming vinder i stigende grad terræn. Det gælder både i forhold til hvor mange der abonnerer på en sådan tjeneste, i forhold til hvor stor del af skærmtiden disse tjenester lægger beslag på og i forhold til hvilken plads disse tjenester har hos de kommercielle distributører.

Oprettet den 19-07-2019

Kære medlemmer,Aftale om web-player og digitale tv-tjenester mellem Copydan Verdens TV og FDA
Efter et langt forhandlingsforløb har FDA nu indgået en aftale med Copydan Verdens TV om web-player og digitale tv-tjenester.

Aftalen giver de selvstændige antenneforeninger adgang til den fulde palette af digitale tv-tjenester og den fastlægger vilkårene for disse nye tjenester.

Dermed skaber FDA sammen med Copydan Verdens TV rammerne for de nye muligheder, som de brugerejede antenneanlæg i stigende tal gerne vil udnytte.

Oprettet den 28-06-2019
Oprettet den 21-06-2019

Kære medlemmer,
 

Fokus på konkurrence og åbne net – også i antenneanlæggene
Vores Landsformand Thomas Bak har været en del i særligt fagpressen i den forløbne uge, hvor ITWatch har haft fokus på adgangen for andre end YouSee selv til TDCs kabel-tv-net for udbydere af internet.
Da vi ikke har ophavsretten til artiklerne, kan vi ikke linke til dem her, men I kan finde ITWatch på linket her.
 
 

Sider