Informationsmøde - Præstø

Tirsdag, 22 oktober, 2019 - 19:00

Tilmeld jer her: http://survey.fda.dk/machform/view.php?id=62739

Den aktuelle – og uafklarede – konflikt mellem YouSee og Discovery Networks rejser en lang række spørgsmål for de kollektive kunder, som har aftaler med YouSee. Det gælder uanset om det er antenneanlæg, almene boligafdelinger, andelsboligforeninger eller andre organiserede kunder.

På den baggrund inviterer FDA, Forenede Danske Antenneanlæg til 4 informationsmøder herom i uge 43. Se listen over møder herover.

Program

19.00 – 19.10 Velkomst ved FDAs landsformand og ERFA-gruppe YouSee/Dansk Kabel-TV

19.10 – 19.20 FDAs bredere analyse af situationen
19.20 – 19.45 Hvor står anlæggene juridisk set i forhold til
i. Eventuelt at kunne udtræde af kontrakten
ii. Eventuelt at kunne forlange genforhandling
iii. Eventuelt at kunne genforhandle prisen
iv. Eventuelt at kunne etablere parallel forsyning af det indhold YouSee ikke mere har adgang til at levere til anlægget
19.45 – 20.00 Hvilke tekniske muligheder kunne de enkelte anlæg have
20.00 – 20.20 Kaffe/the med kage – tid til snak og overvejelser ved bordene.
20.20 – 20.50 Spørgsmål – svar og debat.

20.50 – 21.00 Tak for i aften – kom godt hjem