FDA Orientering

FDA Orientering er FDAs flagskib over for omverdenen. Det modtages af samtlige bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne og udkommer 6 gange om året.

Målgruppen er alle, der har med antenneanlæg at gøre i det daglige. Vi formidler viden og holdninger.

Bladet skrives bl.a. af redaktør Kris Vetter, der lægger vægt på, at det er aktuelt med nuancerede og grundige artikler om fællesantenneforhold. Find kontaktoplysninger på redaktøren på menupunktet til højre.