FDA Orientering 5-2017

Bladet udkommer den 20. oktober 2017. 

Er du interesseret i at bidrage til bladet, enten i form af indhold eller annonce, så ret henvendelse til FDA via redaktion@fda.dk
Frist for  booking af annonceplads eller fremsendelse af indholdsmateriale til dette nummer er den 4. oktober 2017.